Kongresové centrum hotelu Spa Resort Lednice ****

Kongresové centrum hotelu Spa Resort Lednice ****
Projekt:Tomáš Vavřínek
Adresa: Břeclavská 781, Lednice, Česká republika
Projekt:2016
Realizace:2017
Zastavěná plocha:210 m2
Obestavěný prostor:1760 m3


Stavba získala 2. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2017.
Lokalita se nachází na jihovýchodním kraji lázeňského města Lednice. Celé území je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Romantická krajina, historická architektura spjatá  s přírodou i pohledové a krajinné kompoziční osy spolu vytvářejí harmonický celek, jehož atmosféra musí být pečlivě chráněna.

Stavba kongresového centra je pojata jako jednoduchá dřevěná struktura.  Provozně navazuje na stávající hotel, je komponována jako součást nového parku a prostřednictvím své pergoly podél jeho severního okraje propojuje hotel s lázeňskou kolonádou.
Lapidární, ze tří stran prosklený prostor ležatého dlouhého hranolu, po vzoru zámecké saly terreny orientovaný do parku, je uvnitř doplněn pouze eliptickou obslužnou buňkou, vloženou mezi kongresový sál s foyerem a kavárnu.

Nosná struktura je v symbioze s prostorovým konceptem. V rytmu příčných os v modulu 4000 mm je překonáván dřevěnými vazníky rozpon 9580 mm hlavní lodi a 2220 mm lodi vedlejší – prostoru sklem kryté pergoly. Podélné osy podpor vazníků jsou tvořeny od severu postupně plnou stěnou, osnovou železobetonových sloupů kruhového průřezu 250 mm na rozhraní interiéru a prostoru pergoly až po subtilní, dřevěné svislé konce vazníků na hraně soklu směrem k parku.
Vše pod pultovou střechou doplňuje měkce tvarovaný, z parku skrz prosklenou fasádu viditelný dřevěný akustický podhled, se severní obvodovou stěnou spojený spárou dlouhého bazilikálního okna.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier Habina