Konferenční sál Dai Lai

Konferenční sál Dai Lai
foto: Hiroyuki Oki
Rekreační oblast Flamingo Dai Lai Resort byla navržena a částečně již zrealizována pro věčně zaneprázdněné obyvatele velkoměst, aby zde mohli o víkendech nerušeně odpočívat v přírodě. Rekreační oblast leží asi 50 km od Hanoje uprostřed bujně rostoucí vegetace mezi jezerem Dai Lai a horami, které jezero obklopují. Návštěvníci tu mohou obdivovat krásy krajiny s celou řadou přírodních zajímavostí. Zároveň zde mohou vychutnávat pocit, že se na okamžik vymanili z každodenního shonu a na chvíli si odpočinuli mimo velkoměsto.
Pozemek, na němž se nachází konferenční centrum Dai Lai, je hned vedle hlavní přístupové komunikace do celého rekreačního areálu. Konferenční u příchodu budova vítá každého návštěvníka. Působivá zaoblená stěna může být pojímána jako uvítací výbor, který v návštěvnících umocňuje očekávání příjemného relaxačního pobytu. Kamenná stěna (80m dlouhá, 8m vysoká, 1m široká) nabízí příchozím hostům rozfázovaný výhled a po kouscích jim odhaluje okolní přírodu. Oblá stěna zároveň v návštěvnících vyvolává chuť účastnit se aktivit odehrávajících se uvnitř v konferenčním sále. Pravoúhlý vstup vede mezi uměle navršenými pahorky skrze kamennou zeď a pokračuje dál do foyer zastřešeného bambusovou konstrukcí s nezvykle velkým rozponem.

Bambusová konstrukce haly byla navržena podle následujících pravidel:
1. vytvořit příjemný prostor pro konání společenských událostí a použít k tomu místní přírodní materiál, tj. bambus a kámen
2. vybudovat velkorozponovou konstrukci, kterou budou tvořit celé rovné bambusové kmeny.

Bambus má celou řadu výhod jako například krásnou barvu, zajímavou strukturu i růstový potenciál. Pro splnění zmíněných požadavků bylo třeba seskupit velké množství bambusových kmenů do konstrukčního celků, který se vyznačuje vyšší spolehlivostí i nosností než samostatné bambusové stonky. Maximální rozpon konstrukce je 13,6 metru. Rozmístění jednotlivých spojů v každém rámu je uzpůsobeno tak, aby vznikla zakřivená linie střechy. Požadavky na funkčnost stavby konferenčního centra dělí stavbu na jednotlivé prostory: hlavní sál, vedlejší sál, foyer a technické zázemí. Dynamická bambusová konstrukce s mohutnými přesahy zároveň umožňuje díky hornímu prosklení jednotlivých předělů vnímat prostory v celé šíři a kontinuitě.
Zdejší oblast je bohatým nalezištěm přírodních materiálů jako je bambus a kámen. Konferenční hala dosahuje své originální a jedinečné atmosféry právě díky hojnému využití těchto místních přírodních materiálů. Na oplátku se budova stává okolní přírodě vlídným a přátelským společníkem.
Z pahorkaté krajiny sem piniovým hájem pronikají poslední paprsky zapadajícího slunce. Mihotavé světlo dodává vnitřnímu prostoru intenzivní pocit blízkosti k přírodě. Cílem však nebylo jen poskytnout příjemné místo ke konání společenských událostí, ale také prohloubit zážitek ze setkáním se zdejším přírodním duchem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Vo Trong Nghia Architects