Komunitní centrum Diamond Island

Komunitní centrum Diamond Island
Ostrůvek Diamond Island, jež tvoří skupina kondominií, leží na řece Saigon a sousedí s nově vznikajícím centrem Ho Či Minova Města. Aby byla volná plocha mezi postupně se rozrůstajícím developmentem co nejlépe využita, bylo vyprojektováno multifunkční komunitní centrum určené nejen místním obyvatelům, ale také zahraničním turistům, kteří sem přijíždějí z centra na lodích po řece. Osm velkých i malých bambusových pavilonů je rozmístěno v parku s bohatou vegetací, jenž leží u zmíněné řeky. Pavilony se využívají k nejrůznějším účelům, jako jsou večírky, bankety či propagační akce nebo konference – v budoucnu je s nimi počítáno také jako s restauracemi.
Dvě velké kupole jsou postaveny čistě z bambusové konstrukce a měří 24 m v průměru a 12,5 m na výšku. Konstrukci, jež je inspirována tradičními bambusovými koši na drůbež, byla postavena zručnými řemeslníky, kteří na místě proplétali každý jednotlivý bambusový prut. Šest menších čistě bambusových pavilonů má tvar deštníků o průměru 11 m a výšce 7 m. Konstrukce deštníku se v zájmu efektivity výstavby skládá vždy z dvanácti prefabrikovaných dílů.
Kupole velkých pavilonů je dvouvrstvá. Vnější vrstva střechy z došků vyčnívá před vnitřní jakoby košíkovou konstrukci, a vytváří tak hluboké okapy, jež chrání celou bambusovou konstrukci před prudkým sluncem a silnými dešti. Vnitřní prostor nepotřebuje navzdory stínicímu tvaru střechy pro denní aktivity žádné umělé osvětlení – světlík spolu s otevřeným obvodem dostatečně propouští rozptýlené denní světlo. Světlík slouží také k výměně horkého vzduchu z vrcholku kupole; vánek od řeky ochlazený třemi okolními jezírky vane skrze stavbu.
Navzdory užití řady tradičních metod stavění není cílem projektu reprodukovat nářečí, ale vytvořit udržitelnou architekturu zasazenou do současnosti. Aby tohoto záměru mohlo být dosaženo, je zásadní systematizace výroby a výstavby architektury z bambusu – výsledný projekt představuje propojení tradičního lidového umění se soudobou architekturou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Vo Trong Nghia Architects