Komunitní centrum Matky Terezy

Komunitní centrum Matky Terezy
Adresa: U Modré školy, Chodov, Praha, Česká republika
Investor:Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově
Realizace:08/2005 – 04/2007


Projekt komunitního centra Matky Terezy je zajímavý svým jedinečným programem. Je soustředěn do kruhového půdorysu s několika vstupy po obvodě tak, aby bylo možno jednotlivé aktivity zpřístupnit nejen praktikujícím věřícím, ale i široké veřejnosti samostatně, nebo je uvnitř domu propojit a využívat je variabilně podle potřeby.
Celému organismu je nadřazena kaple jako neměnný a pevný liturgický prostor.
Půdorys kruhu byl zvolen jako symbol jednoty lidského společenství, komunikace mezi lidmi a místo setkávání.

Stavba má charakter víceúčelového církevního zařízení s otevřenými sociálně vzdělávacími a kulturními programy ve vztahu k veřejnosti; provozována je Římskokatolickou farností u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově.
Dům je navržen jako soliterní kruhová stavba v parku o průměru 50 m. Není dominantou v území a od okolních bytových objektů se odlišuje především uspořádáním hmot, které ho tvoří.
Přízemí domu je oproti okolnímu terénu zvýšeno, suterén je využit pro parkování a technické provozy. Příjezd k domu je z ulice U modré školy, do centra se vstupuje mezi pilíři věže. Na východní straně domu je malé náměstí s příležitostným parkováním.
V objektu je navržena kaple s oltářem pro 75 věřících, mateřské centrum, víceúčelový sál pro 330 návštěvníků, provozní místnosti, byt správce, hostinské pokoje a v suterénu 36 parkovacích stání, klubovny a technické zázemí objektu. Stavba není bohužel dokončena, schází zde prostory pro zázemí sálu, farní úřad, klubovna, knihovna, kavárna a byty.

Centrum má kruhový půdorys s vloženým pravoúhlým dispozičním systémem, prosvětlení prostorů zajišťují vnitřní atria.
Víceúčelový sál a kaple jsou hlavními funkčními prvky v dispozici.
Kaple je neměnným a pevným liturgickým prostorem. Sál na kapli navazuje na západní straně. Ve výšce 5 m je stěna kaple lemována a pohledově dělena úzkou rampou, která prochází i do prostoru sálu a slouží nejen pro uložení osvětlovacích těles, ale také jako konstrukční prvek pro uchycení dřevěných mobilních panelů o velikosti 1 m x 4,75 m, na nichž je upevněno 14 obrazů křížové cesty. Tyto panely oddělují prostor kaple od sálu. S panely lze snadno posunovat.
Při velké bohoslužbě, nebo církevní slavnosti, jsou panely "rozvezeny" do sálu. Pomocí obrazů na panelech se vytvoří z kaple a sálu jeden sakrální prostor cca 400 věřících.
V zadní části sálu je navrženo zvýšené pódium, které slouží pro sborový zpěv při bohoslužbách, nebo jako jeviště sálu.
Volné uspořádání sedadel umožňuje sál využít pro různé společenské akce - přednášky, konference, sbory, koncerty, dětská představení.
Kolem átrií jsou soustředěny v prvním podlaží mateřské centrum s klubovnami, vstupní hala sálu se zázemím pro účinkující. Po dostavbě bude kolem dvou severních átrií farní úřad, kanceláře, klub pro setkávání věřících, kavárna. Ve druhém podlaží je byt správce a dva hostinské pokoje. Na jižní straně je na terase zahrada.

Interiér komunitního centra je navržen jako odraz hmot, z nichž je dům vytvořen. Je založen na působení prostorů, které jsou modelovány stěnami, okny, světlíky a přirozeným osvětlením.
Doplňujícími prvky interiéru jsou výtvarná díla a objekty liturgického mobiliáře.
Na výtvarném konceptu kaple se mnou spolupracovali malíř Pavel Šlégl (vytvořil obrazy křížové cesty) a prof. Stanislav Hanzík (jeho dílem je dřevěná socha Krista v pozadí kaple a busta Matky Terezy ve vstupní hale).
Mobiliář navrhl a zhotovil sochař Daniel Trubač. Zahrnuje oltář, svatostánek, ambon, abak sedes a věčné světlo.
Sál je přisvětlen podélnými světlíky se čtyřmi řadami bočních oken, v centru kaple je kruhový světlík nad oltářem.

Vítězslava Rothbauerová
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jednoduché a krásne
Mária Sabová
03.04.08 12:54
Pěkné
03.04.08 04:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Ateliér Dům a Město