Bytový dům - objekt "F"

Bytový dům - objekt "F"
Investor:Bohemia Real Invest, s.r.o.
Realizace:2008
Zastavěná plocha:1150 m2


Spolupráce:
Radana Feistnerová
Prováděcí projekt: Ivana Řídká

Bytový dům „F“ je součástí širšího území, jehož organizace a hmotová struktura byly ověřeny urbanistickou studií v roce 1996. Předmětem návrhu je dům, který by měl doplnit již realizovanou část podél Pelzovy ulice, kde je postaven polootevřený blok „A“ a jeden vilový dům. Problematická je zadní fasáda nákupního střediska „Albert“. Velmi úzká parcela umožní (vzhledem k odstupům) maximální šířku domu cca 13,5 m.
Z těchto hlavních vstupů vychází i návrh řešení.
Objekt „F“ vytváří společně s již vybudovaným blokem „A“ prostor Pelzovy ulice. Je koncipovaný jako tři bodové domy na společné podnoži. Hmotové uspořádání umožní lepší prosvětlení a proslunění ulice (než původně navrhovaná deska). Vykrojením hmoty dvou vnitřních „dvorů“ vznikly tři hmoty hranolů na společné základně (dvě krajní a jedna střední sekce). Dům má čtyři nadzemní podlaží a jedno podlaží ustupující. V části krajní západní sekce je suterén. Dům má ploché střechy a pochozí terasy. V čelech krajních sekcí jsou navrženy podélné balkony. Ve druhém nadzemním podlaží jsou některé byty rozšířeny do prostoru teras a vznikají zde třípokojové byty. V domě jsou zastoupeny všechny bytové kategorie – jednopokojové až čtyřpokojové byty. Každý byt je vybaven terasou nebo balkonem. Ustupující patro uzavírají ocelové pergoly.
Navrhovaný dům tvoří současně hmotový přechod mezi budovou nákupního střediska Albert a nově vybudovaným blokem „A“. Vnitřní prostory mezi třemi samostatnými bytovými sekcemi umožní proslunění a prosvětlení bytů ve směru východ západ, a zejména otevírají dálkové pohledy. Nově se vytvoří pohledová osa na věž evangelického kostela.
V přízemí domu jsou navrženy obchody a služby (ze severu), vjezdy do jednotlivých garáží (z jihu), směrem k zásobovací rampě obchodního centra.
Podél zásobovací komunikace je provedena výsadba nových stromů. Součástí stavby je také část městského parku severovýchodně od objektu.

Počet bytů: 36
Počet obyvatel domu: 100
Počet garáží: 24
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ateliér Dům a Město