Klinikum 1 West - nemocnice kantonu Basel-Stadt

Klinikum 1 West - nemocnice kantonu Basel-Stadt
Adresa: Spitalstrasse 21 / Schanzenstrasse, Basilej, Švýcarsko
Realizace:1993-2002
Užitná plocha:30817 m2
Obestavěný prostor:125559 m3
Náklady:98 000 000 Euro


Lůžkový objekt byl společně se západním ošetřovatelským křídlem přestavěn ve stejném duchu jako bylo východní křídlo nemocnice.
Nové operační křídlo společně s ženskou klinikou nutně potřebovalo větší prostory. Úprava těchto částí proběhla podle stávající typologie nemocnice, zatímco vyšetřovací a léčebná část nemocnice se dočkala podstatného rozšíření.
Nový čtvercový objem se zakládá na velkoplošném koncentrickém uspořádání, které umožňuje flexibilní využití prostoru.
Ambulance ženské kliniky, operační oddělení a porodní sály jsou variací vycházející z jedné základní struktury.
V půdorysech se rozvíjí nové typy operačních sálů a porodních oddělení. Zvoleným způsobem přivádění denního světla - skrz fasádu a středem dispozice - jsou všechny místnosti i přes svoji relativně velkou hloubku přirozeně osvětlené.
Fasáda splňuje komplexní nároky ve vztahu k estetice, prostoru, světelných kvalit, ochrany před osluněním, energetických a stavebně fyzikálních kritérií. Souhry mezi fasádou starého objektu a nového rozšíření bylo dosaženo převzetím rozvržení pater, proporcemi a z fasády jasně čitelné nosné konstrukce stavby.
autorská zpráva

Západní křídlo ukončilo více jak desetiletou přestavbu klinické části kantonální nemocnice v Basileji. Na realizaci původně městské nemocnice se v historii podílely takové architektonické kanceláře jako Hermann Baur, Vischer-Vischer nebo Leu Bräuning Durig. Z hlediska vývoje švýcarských zdravotnických staveb zaujímá tato nemocnice jednu z nejvýznačnějších pozic. Po obezřetné renovaci staré budovy přispěla Silvia Gmür s Livio Vacchinim dalším architektonickým klenotem do mozaiky basilejského nemocničního komplexu. Filigránská fasáda, zajímavé prostorové řešení, způsob vnitřního osvětlení, citlivé barevné řešení interiéru a zakomponování umění do stavby jen dokazují, jak může být ryze funkční budova také poetická.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Silvia Gmür, Livio Vacchini