Centrum pro seniory Luzernerring

Centrum pro seniory Luzernerring
Autor: Silvia Gmür
Adresa: Luzernerring, Basilej, Švýcarsko
Investor:Stiftung Eglisee-Kannenfeld
Realizace:1995-98


V roce 1989 bylo v rámci zastavovacího plánu Luzernerring/Burgfelderplatz vypsáno pět architektonických soutěží, přičemž my jsme vyhráli tu část, která byla vypsána na centrum pro seniory. Změny v zadání (z bytů pro seniory na ústav s pečovatelskou službou) a stavebníkovi vedly k vyprojektování mnoha variant, což nám umožnilo začít se stavbou až v roce 1995. Zrealizovaný projekt se skládá ze dvou částí: domovu s pečovatelskou službou lemujícího Luzernerring (72 lůžek) a domovu pro dočasný pobyt seniorů obráceného do Burgfelderstrasse (60 lůžek), který má být později přeměněn na byty pro seniory. Návrh zohledňuje sousedící dvě rušné dopravní tepny, za svoje hlavní téma si však bere vztah soukromých obytných zón ke společenství uvnitř centra jako i veřejnému prostoru.
autorská zpráva

Původně v návrhu zamýšlený domov důchodců byl realizován jako centrum pro seniory v jednom objektu se samostatnými obytnými buňkami podél městské komunikace a druhém s pokoji pro dočasný pobyt v klidnější poloze. Elegantní forma reaguje na městskou situaci místa mezi dvěma dopravními osami a nabízí přitom společenství seniorů individuální obytnou zónu.
Charakteristika - zalomený objekt s byty v dispozičním dvoutraktu s komunikací rozšířenou do zálivů společenských prostor přechází v křídlo s byty přístupnými z chodby s vybavením uvnitř dispozičního trojtraktu, oba objekty v sevření vymezují klidnou zónu pro obyvatele.
Dagmar Glosová: Bydlení pro seniory, ERA 2006, s.114-115
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Silvia Gmür