Interiér divadla Rokoko

Interiér divadla Rokoko
Divadlo Rokoko se nachází v pasáži Rokoko na Václavském náměstí a náleží do svazku Městských divadel pražských. Sál vznikl v roce 1915, původně sloužil jako kabaret, do podoby kukátkového divadla byl upravován postupně v několika etapách během celého dvacátého století. Původní dekorace a barevnost sálu odpovídala tzv. třetímu rokoku, sál má od prvopočátku bohatou štukovou výzdobu, která je nicméně sestavena z dobových katalogových štukatérských výrobků – dekory se opakují a jistě nebyly určeny pouze pro tuto stavbu. Barva sálu byla pravděpodobně krémová, dekory byly pozlacené a postříbřené.
Po konzultacích s vedením divadla byla připravena oprava interieru sálu a části foyer. Jedná se o první etapu zamýšlené celkové úpravy interiéru. Slavnostní vernisáž se konala 24. září 2009 ve spojitosti s vernisáží fotografií herečky Květy Fialové. Těžištěm této etapy interieru byla oprava sálu - výměna sedaček, provedení benátských štuků a položení nového koberce. Vzhledem k daným časovým a finančním možnostem, stavu sálu před rekonstrukcí a funkci, která se od té původní značně odlišuje jsme přistoupili k zakrytí všech stávajících vrstev štuků vrstvou novou. Zároveň došlo k výměně akustických rezonátorů a sjednocení zadní stěny sálu závěsem. Ve foyer došlo mimo jiné k odstranění nesourodých nánosů fragmentů původních podob foyer a k instalaci sochy herce Václava Vosky od sochaře Kurta Gebauera.
hnilička – císler – architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Aoc architekti hnilička — císler — architekti