Husův sbor církve československé

Husův sbor církve československé
Architect: Jan Víšek
Address: Botanická 1, Brno, Czech Republic
Project:1927
Completion:březen 1929-28. 9. 1929
Built Up Space:10000 m3


Pravděpodobně nejznámější Víškovo meziválečné dílo. První moderní sakrální stavba v Československu.
I přes vítězství v soutěži (druhé místo získal B. Fuchs) musel autor radikální formu obhajovat dva roky.
Čistě puristická stavba s výraznými holandskými a francouzskými vlivy. Víšek zde využil nepříjemně svažitý terén, díky kterému je objekt umístěn podélně vůči ulici a sborová síň je přístupná z vyvýšené nástupní terasy. V přízemí se nachází přednáškový sál, přístupný přímo z ulice. Jasné a logické členění vnitřního prostoru se na vnějším vzhledu projevuje v asymetrické bílé kubusové kompozici, akcentované štíhlou věží (ta se na soutěžních návrzích nevyskytuje).
Stavba si tehdy vyžádala 1 570 000 Kč.


0 comments
add comment

more buildings from Jan Víšek