Google Bay View Campus

Google Bay View Campus
Spolupráce:Thomas Christoffersen, Daniel Sundlin, Leon Rost, Blake Smith, Ryan Harvey, David Iseri, Florencia Kratsman, Linus Saavedra, Ziad Shehab
Adresa: 100 Bay Vw Dr, Mountain View, USA
Investor:Google
Realizace:2017 - 17.5.2022
Užitná plocha:102193 m2
Plocha pozemku:169968 m2


V kalifornském Silicon Valley byl otevřen první kampus společnosti Google, který navrhly společnosti BIG - Bjarke Ingels Group a Heatherwick Studios ve spolupráci s týmy designérů a inženýrů firmy Google. Posláním kampusu je vytvořit pracoviště společnosti Google zaměřené především na člověka a stanovit nové celosvětové standardy trvalé udržitelnosti pro výstavbu budov a návrh kanceláří. Cílem je, aby byl provoz areálu do roku 2030 uhlíkově neutrální; je zde instalován nejrozsáhlejší systém geotermálních vrtů v Severní Americe a areál je soběstačný po vodohospodářské stránce. Součástí kampusu je také 17 akrů přírodně cenných ploch včetně luk, lesů a mokřadů.

Bay View Campus se skládá ze tří budov, které zabírají 42akrový pozemek v blízkosti výzkumného centra ARC NASA (amerického Národního ústavu pro letectví a vesmír). Rozlehlé stavby nabízejí 20 akrů (80 937m²) flexibilního prostoru určeného pro spolupráci. Kromě dvou budov s pracovními prostory je areál vybaven také centrem pro pořádání společenských akcí pro 1000 osob a 240 jednotek pro krátkodobé ubytování zaměstnanců. Areál si zachovává ucelený obraz, protože všechny tři budovy jsou postaveny jako lehké stanové konstrukce. Jejich tvar umožňuje mít v každé části dostatek rozptýleného denního světla a otevřít se výhledům do exteriéru.

Zadání společnosti Google se od počátku soustředilo na tři hlavní témata: inovace, příroda a komunita. Vnitřní prostory jsou vnímány jako místa ke spolupráci a soustředění, nabízející flexibilitu a snadné využití. Architektonickou odpovědí byla budova s pouhými dvěma výškovými úrovněmi, přičemž horní úroveň byla věnována pracovním stolům a týmovým prostorům a spodní úroveň shromažďovacím a společenským prostorům. Variabilní půdorys horní úrovně vymezuje "sousední" prostory, které si mohou jednotlivé týmy přivlastnit podle svých potřeb.

Obě podlaží mezi sebou propojuje řada vnitřních "nádvoří". Kromě toho, že tyto prostory napomáhají snadnému přístupu ke kavárnám, kuchyňkám nebo konferenčním místnostem, také přerušují rozlehlý otevřený prostor a vytvářejí lokalizovaná místa s rozpoznatelnou identitou. Nádvoří mají pro své uživatele ještě jednu výhodu. Tím, že definují charakter každého patra, vytváří architektura spojení mezi fyzickým pohybem zaměstnanců a psychologickým posunem, který člověk musí vykonat při přechodu z jednoho způsobu práce do druhého.

Vysokorozponové lanové střechy jsou opatřeny solárním pláštěm z "dračích šupin", složeným z 50 000 solárních panelů, které generují téměř sedm megawattů energie. Neprůhledné střešní konstrukce zajišťují dostatečnou akustickou regulaci, zatímco otvory umožňují přístup denního světla do pracovních prostor uvnitř bez nadměrného oslnění. Toto řešení zároveň minimalizuje tepelné zisky a přehřívání interiéru.

„Náš návrh nového Bay View Campus je výsledkem neuvěřitelného společného procesu. Spolupráce s klientem jako je společnost Google, která se řídí daty, vedla k architektuře, kde je každé rozhodnutí podloženo přesnými informacemi a důkladnými analýzami. Výsledkem je kampus, kde pozoruhodné solární stříšky ve tvaru papírového draka sbírají každý foton, který dopadá na budovy; hromadí a ukládají sluneční energii, odebírají teplo a přivádí chlad ze země. Dokonce i krásná vegetace je zapojena do práce, kdy kořenové zahrady filtrují a čistí vodu z budov. Celkově se jedná o kampus, kde se přední a zadní část domu, technologie a architektura, forma a funkce spojily v nový a působivý hybrid.“
Bjarke Ingels

Bay View Campus funguje výhradně na elektrickou energii a je v něm umístěn rozsáhlý systém geotermálních vrtů. Ten podle odhadů snižuje emise uhlíku téměř o 50% a spotřebu vody na chlazení o 90%. Kromě toho systémy na místě shromažďují, čistí a znovu využívají dešťovou i odpadní vodu a zajišťují obnovu biotopů a chrání tak proti zvyšování hladiny moře.
Očekává se, že stavba získá certifikát LEED Platinum a stane se největším stavbou, která získá certifikát International Living Future Institute (ILFI) Living Building Challenge (LBC).
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od B.I.G. Heatherwick Studio