Fakulta chemicko-technologická a Tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice

Fakulta chemicko-technologická a Tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice
Pozemek určený pro výstavbu objektu Fakulty chemicko-technologické (FChT) se nachází na území městské části Pardubice Polabiny, v areálu pardubické univerzity, který je charakteristický návazností na rozvolněnou sídlištní zástavbou tvořenou převážně panelovými domy z období 70. - 80.let. Pro novou výstavbu byly určeny dvě plochy v tomto území - pozemek v severním části areálu vymezený ulicemi Hradecká, Studentská a K Cihelně a pozemek v jižní bohatě ozeleněné části směrem k Labi.
Nově navržený objekt Fakulty chemicko-technologické je umístěn v severní dobře dopravně dostupné části v blízkosti stávajících kolejí a univerzitní auly s knihovnou (arch. Třeštík).
Do jižního polabského cípu areálu je umístěna nová tělocviční hala univerzity - ta nahrazuje původní nekoncepčně umístěnou stavbu tělocvičen ve středu severní části areálu, která blokovala území a musela ustoupit nové budově fakulty. V blízkosti haly je počítáno s prostorem pro venkovní sportoviště.

Hmotové řešení budov Fakulty chemicko-technologické reflektuje pravoúhlý řád okolní zástavby a sestava objektů reaguje na nepravidelný tvar pozemku. Jednotlivé objekty nestojí celou půdorysnou plochou na terénu - terén pod budovami horizontálně plyne, areál je v parteru průchozí, naopak ve 2. nadzemním podlaží jsou jednotlivé stavby vzájemně propojeny.
Komplex sestává ze tří staveb - osou je dvoupodlažní horizontální stavba procházející celým územím z jihu na sever. Dynamická průsvitná hmota páteřní stavby vymezuje spolu s budovou knihovny plochu akademického náměstí.
Postranní objekty kateder jsou na páteř napojeny prosklenými mosty, hmota jejich prvních dvou podlaží tvoří horizontální základnu pro několikapodlažní tělesa kateder, které vytváří výraznou prostorovou kompozici nad úrovní 2. np.

Páteřní centrální budova je nástupním objektem fakulty, obsahuje prostory a místnosti společné pro celou stavbu. V přízemí v jižní části je situován děkanát fakulty a studijní oddělení, uprostřed vstupní hala se schodištěm a vstupní rampou, v severní části centrální sklady, umývárny a šatny. V patře jsou umístěny místnosti poslucháren a seminárních místností.

Boční objekty kateder obsahují v 1. a 2. NP převážně velkoprostorové výukové laboratoře,  ve střední části objektů se nachází atria, kolem kterých jsou umístěna respiria a zázemí laborantů a studentů. Ve 3. až 5. podlaží jsou v oddělených hmotách umístěny pracoviště pedagogů a jejich laboratoře. Vertikální jádra výtahů a schodišť, která spojují vrchní podlaží s příslušnými výukovými laboratořemi jsou výrazně graficky značeny.

Konstrukce budov je navržena jako monolitický železobetonový skelet - kombinace nosných sloupů,  stěn a svislých výtahových a schodišťových šachet se železobetonovými monolitickými stropy. Obvodový plášť prvních dvou nadzemních podlaží tvoří převážně plochy prosklené na celou výšku podlaží. Východní a západní fasády vyšších podlaží kateder jsou sjednoceny předsazenými stínícími žárově zinkovanými rošty. Štítové stěny jsou provedeny v pohledovém betonu. 

Technologické zařízení, vzduchotechnické jednotky, zařízení pro přípravu TUV a další kapacitní technologie se nachází v suterénních místnostech přiřazených ke každému schodišťovému jádru se svislými instalačními šachtami tak, aby trubní rozvody co nejkratší cestou procházely do horních podlaží.
Páteřní rozvody médií jsou vedeny v suterénním koridoru, který propojuje všechny stavby. V jednotlivých laboratořích jsou rozvody vedeny viditelně pod stropem. Takové řešení rozvodů v laboratořích umožňuje flexibilní napojení libovolného počtu médií a jejich snadné pozdější doplnění či úpravu dle aktuální potřeby. Odsávání značného počtu laboratorních digestoří je zajištěno odděleným potrubím a ventilátory na střeše staveb.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Vystava v Klementinu
Petr Šmídek
25.06.09 02:01
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Kuba & Pilař architekti