Fakulta humanitních studií UK

přestavba menzy Koleje 17. listopadu

Fakulta humanitních studií UK
Stavebně-technické řešení:AED project a.s.
Adresa: Pátkova 5, Libeň, Praha, Česká republika
Investor:Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova
Projekt:2010-17
Realizace:2020
Užitná plocha:13350 m2
Zastavěná plocha:4974 m2
Plocha pozemku:11900 m2
Obestavěný prostor:69060 m3
Náklady:479 000 000 CZK


Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Samotná menza nebyla nikdy plně využita k zamýšlenému účelu. Stavba z 80. let minulého století s náročnou konstrukcí zvedaných stropů a hlubokou centrální čtvercovou dispozicí měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití Fakultou humanitních studií však byla nutná radikální proměna.
Návrh přestavby zachovává vnější tvar, podlažnost a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana je srdcem a společenským centrem fakulty, současně je prostorovou spojnicí všech tří podlaží. Vstup do objektu na úrovni zvýšeného plata nabízí snadné komunikační propojení jednotlivých podlaží pomocí dvou odlišně formovaných jednoramenných schodišť. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností, pracoven pedagogů a dvojice výtahů s únikovými schodišti. Na nejnižší úrovni dvorany jsou pak velké společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát.
Mezi použitými materiály převládá pohledový beton kombinovaný s jemnou kovovou sítí podhledů, černá stěrka podlahy a bílé truhlářské prvky a nábytkové vybavení. Prostoru dominuje variabilní sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě.
Předsazený celoprosklený strukturální fasádní plášť je navržen především jako účinná akustická ochrana proti hluku ze šestiproudé komunikace Městského okruhu v těsné blízkosti objektu. Zdvojená fasáda současně umožňuje přirozené větrání a regulované stínění vnitřních prostor. Zaoblení prosklených nároží je odkazem na původní architektonické ztvárnění stavby.
Přestavba menzy je součástí rozsáhlého celku zahrnujícího i dvě výškové budovy kolejí na společné základně. Dokončení úprav venkovních ploch, přístupových komunikací a zeleně budou předmětem další etapy výstavby.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
poklona
ludek Maschio
06.02.22 09:18
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Kuba & Pilař architekti