Zázemí hřbitova v Litomyšli

Zázemí hřbitova v Litomyšli
Adresa: Prokešova, Litomyšl, Česká republika
Investor:Město Litomyšl
Projekt:2016-18
Realizace:2018-19
Užitná plocha:59 m2
Zastavěná plocha:77 m2


Stavba zázemí hřbitova v Litomyšli se nachází na jižním okraji hřbitova v místě, kde stávala historizující márnice z 19. století. Původní márnice byla kultivovanou hřbitovní stavbou, nicméně z důvodu narušení statiky město rozhodlo o jejím nahrazení novostavbou.
Smyslem výstavby nového objektu bylo vyřešit a doplnit chybějící vybavení hřbitova zahrnující kancelář správce, WC pro veřejnost a sklad zahradního nářadí. Do exteriéru je orientována prodejna pro příležitostný sezónní prodej.
Komorní měřítko prostředí a specifická poloha na hraně areálu v místě zalomení hřbitovní zdi nás vedly k vytvoření kompozice dvou nestejně vysokých hranolů na kosodélném půdorysu. Navržený objekt vymezuje a akcentuje předprostor jižního vstupu do hřbitova. Stavba současně vytváří pozadí pro umístění památkově chráněného sousoší Nejsvětější Trojice, které v tomto místě původně stálo v jiné poloze.
Dvojici těles tvoří hladké monolitické betonové odlitky s ostrými reliéfními zářezy cortenových výplní, v nichž jsou integrovány dveřní a okenní otvory. Použité materiály byly zvoleny s ohledem na dlouhou životnost, nenáročnou údržbu, přirozené stárnutí a postupné splynutí s okolím.
Kuba & Pilař architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Kuba & Pilař architekti