Dvougenerační rodinný dům, Ostrava-Petřkovice

Dvougenerační rodinný dům, Ostrava-Petřkovice
Spolupráce:Marek Nábělek
Realizace:04/2014 – 07/2016
Užitná plocha:187 m2
Zastavěná plocha:136 m2
Obestavěný prostor:955 m3


Zadáním investora bylo vytvořit rodinný dům s hlavním bytem pro čtyřčlennou rodinu a se samostatným bytem babičky. Parcela domu je situována v obci Petřkovice u Ostravy v lokalitě, která je v územním plánu nově určena k zástavbě rodinnými domy. Pozemek poskytuje výhledy do okolní krajiny. Nedaleko parcely začíná les a v pěší vzdálenosti je řeka Odra. Pozemek je svažitý směrem k západu. Dům, který je zatím bez okolní zástavby, je umístěn při severovýchodní hraně pozemku v nejvyšší části a je orientován podélnou stranou ke slunci a výhledům do krajiny.

Dům je hmotově rozčleněn na dva stejně velké spojené hranoly, čehož důsledkem je zmenšení měřítka při perspektivních pohledech a pohybu kolem domu a také symbolické rozdělení objektu na dvougenerační bydlení. Půdorysný tvar umožňuje diagonální výhledy z interiéru do krajiny, nikoliv ortogonálně na blízkou novostavbu na jihozápadě. Vzájemným posunem dvou hmot byly vytvořeny chráněné venkovní prostory, které slouží jako vstupní a parkovací plocha se vstupním objektem (sever) a jako pobytová terasa (jih). Kompozice domu jasně rozděluje prostor pozemku na poloveřejný a soukromý bez nutnosti tvrdého oplocení.

Dům má dva samostatné vstupy v nízkém objektu zádvěří a je dispozičně rozdělen na dvě bytové jednotky - hlavní byt pro rodinu investora a samostatnou bytovou jednotku babičky.

Hlavní byt má v přízemí otevřenou obytnou halu s kuchyní a jídelnou, která je výškově oddělena od obývacího pokoje. Ten je snížen o tři stupně a reaguje tak na svažitost terénu, zároveň má větší světlou výšku než ostatní prostory. Obývací pokoj s jídelnou jsou opticky propojeny a prosvětleny dlouhou prosklenou stěnou zalomenou přes dvě nároží. Stěna je otevíratelná tak, aby díky volnému vnitřnímu rohu umožnila maximální propojení s terasou.

Menší byt je přístupný po samostatném přímém schodišti a je umístěn v horním patře, čímž respektuje zadání babičky na dostatečné oslunění a soukromí. Oba byty jsou v horním podlaží propojeny přes galerii.

Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné. Nosnými prvky jsou převážně zdi a v některých místech ocelové pilíře. Obvodové nosné zdivo je navrženo jako jednovrstvé, z tepelně izolačních keramických tvárnic s hodnotami součinitele prostupu tepla blížícímu se hodnotám pro nízkoenergetické domy. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové desky.

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo země/voda. Zdrojem tepelné energie pro tepelné čerpadlo jsou dva zemní vrty. Tepelné ztráty jednotlivých místností jsou hrazeny převážně teplovodním podlahovým vytápěním a doplňkově podlahovými konvektory, litinovými článkovými radiátory a koupelnovými tělesy.
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
obložení mezi okna
AlesFiala
06.09.16 09:12
Ad obožení mezi okna
Pavel Nasadil
08.09.16 11:06
Gratulace
Jiří Schmidt
08.09.16 07:55
Postkomunismus
Tomáš Vích
18.09.16 11:58
Funkcionalismus a komunismus?
ferdos
18.09.16 05:23
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od FAM Architekti