Dům na Růmech

Dům na Růmech
Stavebník chtěl jasný, moderní a komfortní dům, jež umožní seberealizaci všech členů rozrůstající se rodiny a jež bude jejím zázemím a hlavním soukromím. K tomuto záměru si vybral severovýchodně svažitý, rozložitý pozemek na okraji města, v těsné blízkosti lesa. Nevýhodná orientace i tvar pozemku, současně se silným požadavkem na vytvoření klidného a intimního venkovního prostoru definovaly objemovou strukturu domu do horizontální, příčně transparentní hmoty, položené po vrstevnici, napříč pozemkem. Byl tak vytvořen pobytový, klidný prostor, sevřený mezi svah a vlastní dům, využívající přítomnosti lesa, stejně jako výhledů do údolí přes transparentní, skleněné tělo domu. Dispozice je pak již lineárně uspořádána tak, aby tyto kvality sdílelo, pokud možno, nejvíce obytných prostor, a aby dům, přes svou rozložitost do místa zapadl. Bylo nutno mnoho prostoru posadit pod terén. Střecha hlavního, obytného podlaží je koncipována jako zelená plocha, volně navazující a přecházející z okolního svahu. Určujícími materiály domu je bílá, jemná omítka, cedrové a teakové dřevo, čiré, často i ohýbané skleněné plochy. Interiér je v souladu s výrazem exteriéru. Jsou zde použity precizně zpracované materiály. Dřevo, kámen, sklo, lité teraco s carrarským kamenivem, hladké omítky. Důraz byl kladen i na akustiku a světelnost vnitřního prostoru. Za výsledkem je vidět neúnavná energie stavebníka i pochopení pro důslednost architekta.
Pavel Mudřík architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Pavel Mudřík