Dostavba základní školy v Roztokách

Základní škola Zdenky Braunerové

Dostavba základní školy v Roztokách
Autoři:Petr Jileček, Libor Krištůfek, Vladimír Kružík, Tomáš Lapka
Adresa: Školní náměstí 470, Roztoky, Česká republika
Projekt:2012 - 2013
Realizace:2013 - 2014
Zastavěná plocha:1750 m2
Plocha pozemku:3115 m2


Školní pozemek s historickou budovou školy je umístěn v západním závěru Školního náměstí, obklopeného původní zástavbou rodinných domů.
Objemové řešení dostavby naplňuje původní architektonický záměr vybudovat školní budovu se středním traktem a dvěma bočními křídly.
Novostavba levého křídla je navržena jako třípodlažní nepodsklepený objekt, dispoziční trojtrakt se středovou chodbou. Objemové a dispoziční řešení dostavby vychází z uspořádání stávající školní budovy. Všechna tři podlaží dostavby navazují na výškové úrovně podlaží stávající školy, aby byly pohyb a orientace uživatelů maximálně usnadněny. Stejně tak navazuje i zastavovací čára obou budov. Dostavba obsahuje kromě dosud chybějícího vestibulu 10 učeben, 2 volnočasové ateliéry, 2 sborovny, zasedací místnost a zázemí tělocvičny. Bezbariérový přístup do všech podlaží zajišťuje nově vybudovaný výtah.
Objekt tělocvičny s velkým sportovním a malým gymnastickým sálem je navržen jako přízemní objekt. Tělocvična je umístěna v nejvýhodnější možné provozní vazbě na školu a pozemek, prostorově uzavírá pomyslnou „U“ kompozici budov na pozemku, čímž odděluje školní předprostor od samotné školní zahrady.

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 
Jednoduchost a účelnost jsou hlavními zásadami architektonického návrhu. Prosté kubické tvary dostavby, jednoduchá kompozice fasád a užití přírodních materiálů vedou k utvoření nadčasové architektury, která respektuje původní budovu, nikterak ji nepopírá, ale citlivě ji doplňuje.
Cílem návrhu je edukativním způsobem prezentovat školu skrze architekturu jako moderní a ekologicky založenou instituci. Edukativní přístup se do architektury dostavby promítá v několika rovinách:
Ekologie: Použití přírodních a přírodě blízkých stavebních materiálů, aplikace úsporných a ekologicky šetrných technologií - přirozené větrání, vyrovnaná bilance tepelných zisků.
Estetika a hravost: Graficky pojednané hlavní průčelí s reminiscencí školní tabule jako symbolu školní instituce, výtvarně-lezecká stěna tělocvičny, barevná škála uplatněná v interiérech.
Čitelná geometrie budovy, názornost fyzikálních principů: Výrazná geometrie hmot, fasádní spárořez založený na rovnoběžnosti, kruhové střešní světlíky vrhající eliptické stíny, sluneční hodiny na fasádě.

MATERIÁLY
Masivní dřevěné lamely se uplatňují v úrovni 2. a 3. NP v podobě pevného horizontálního peření, které plní mj. funkci stínění ateliérů.
Pohledový beton je v podobě prefabrikovaných panelů použit zejména na spodním pruhu fasády tělocvičny, s ohledem na blízkost plánovaného venkovního hřiště. Na jižním průčelí školy a na západní stěně tělocvičny se pak graficky pojednaný pohledový beton uplatňuje jako výtvarný prvek.
Copility jsou použity v celém obvodu budovy na úrovni parteru, na tělocvičně pak jako horní osvětlovací pás. Mléčné tvárnice poskytují dostatek měkkého denního světla, příjemně rozptýleného v interiéru.

KONCEPT INTERIÉRU 
Dominantou interiéru je monolitické točité schodiště propojující všechna podlaží, inspirované spirálou DNA. Realizované jeve výrazné růžovo-fialové barvě, aby jak tvarem, tak barvou tvořilo solitér uprostřed volného prostoru. Svým tvarováním má působit jako názorná geometrická pomůcka.
V chodbách a v ostatních společných prostorách je barevnost založena na bázi neutrálních odstínů – pohledový monolitický beton v kombinaci s bílou omítkou. Kontrastně jsou v nikách na úrovni druhého a třetího podlaží osazeny zabudované skříňky žáků jednotlivých tříd, které barevně korespondují s podlahou přilehlé kmenové třídy. Tato výrazná barevnost pomáhá v dětech vytvořit pocit náležitosti k vlastní třídě a usnadnit jim orientaci.
Interiér školy nabízí řadu nových perspektiv a nečekaných momentů, zejména díky všudypřítomnému proměnlivému dennímu světlu. Nejmarkantnější je jeho efekt ve výtvarném ateliéru s trojicí velkých kruhových světlíků, v chodbě nejvyššího podlaží osvětlené šedovými světlíky či ve foyer oddělujícím dostavbu školy od objektu tělocvičny, kde velkoplošný střešní světlík evokuje dojem venkovního prostoru.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pěkné, ale ...
Michal
06.02.15 10:28
obrázky vs. výkresy
Kaker
07.02.15 06:29
fajn,
kalinka
07.02.15 08:39
ok
Peter Koman
09.02.15 03:23
perfektni prace
pavlik.t
10.02.15 06:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Obermeyer Helika a. s.