Divišova vila v Praze-Troji

Divišova vila v Praze-Troji
Autor: Adolf Benš
Adresa: Trojská 224, Troja, Praha, Česká republika
Realizace:1928-1930


Situace: úzký stavební pozemek 18.75 až 22.50 široký, skoro 60 m dlouhý o výškovém rozdílu 25 m, se sklonem k jihu, k řece a k velkým zeleným plochám Stromovky. Přirozený požadavek volného a budoucím zastavením nestíněného výhledu, přiměřená isolace zahradou při ulici a 4 m vysoký teréní stupeň se skutečnou formou skalního jádra svahu, byly danými a disposici spoluurčujícími prvky. Proto jsou na př. sklepy ve třech patrech: uhelné v nejspodnějším, skladiště ve vstupním a potravinový v obytném a hospodářském.
Společenská funkce spojitých obytných místností, zaujímajících dvě patra, převládá. Hall ve vstupním patře je chráněn proti letním přímým paprskům slunečním, v obytném patře naopak celou svou šířkou otevřen k jihu.
Hospodářská část jest soustředěna: přípravna, kuchyně, žehlírna, jež jest zároveň místností pro šití a dění pobyt služebných, prádelna se sušením prádla. Je tím umožněn stálý přehled, souvislost pracovních úkonů a úspora času a místa.
V posledním patře jsou ložnice— rodině orientovány krjihu, což třeba považovati za zásadně správnější, než čistý východ. Od původního návrhu, spojujícího obytné místnosti více se zahradou a posouvajícího ložnicové patro dále do svahu — tedy od jakýchsi obydlených teras, bylo v intencích stavebníka z důvodů bezpečnostních upuštěno.

Technický popis:
Konstrukce železobetonová, pilířová, se stropy deskovými, křížově armovanými bez zvláštního podhledu, s viditelnými průvlaky. Minimální ztráta na výšce, tvrdý podklad omítky a výhody akustické jsou hlavními přednostmi. Výplňové zdivo kombinováno ze stojatých hodonínských bloků 14/29/29 a 6.5 cm silné příčky vnitřní z lehkých mydlovarských cihel s vložkou 2.5 cm silných desek Olcedytu (tepelně se vyrovná ca 85 cm zdi cihlové). Pilíře a obvodové průvlaky rovněž isolovány, resp. majíce minimální průřezy, jsou přetaženy částí zdí. Okna kovová, většinou dvojitá, syst. Kraus, ostatní pevná, částečně (hall) jednoduchá. Isolace proti spodnímu vlhku Galitornem (fa Drábek), isolace střechy provedena materiálem Conco s jutovými vložkami a se středním odpadem. Parapety balkonů a střešní terasy provedeny bez plechování se šikmým ukončením s cementovou omítkou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Adolf Benš