Biografie
Narozen 18. 5. 1894 v Pardubicích. Studium architektury na české technice v Praze (1913-14, 1918-23) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1921-24), kde byl žákem J. Kotěry a J. Gočára. 1923-24 pracuje na Státní regulační komisi hl. m. Prahy, 1924-25 v ateliéru Josefa Gočára. V letech 1925-40 má vlastní ateliér, v němž navrhuje své nejznámější funkcionalistické stavby. 1940-43 je zaměstnancem Plánovací komise pro hl. m. Prahu, 1943-45 má opět vlastní ateliér. Po válce se stává profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1945-65), v letech 1947-48 je jejím rektorem. Roku 1955 je jmenován dopisujícím členem Akademie architektury v Paříži. Umírá 8. 3. 1982 v Praze.
A. Benš patří k čelným představitelům českého funkcionalismu. Na jeho dílo měla velký vliv francouzská moderní architektura 20. a 30. let, především tvorba Le Corbusiera. Projektoval zejména veřejné budovy, výstavní pavilóny a územní plány měst. Jeho funcionalistické stavby se vyznačují vysokou výtvarnou kulturou, k nejvýznačnějším stavbám českého funkcionalismu patří jeho budova Elektrických podniků v Praze. Neopominutelná je i Benšova dvacetiletá pedagogická činnost na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty

Další realizace
Obytný dům pražské obce, Sudoměřská ul. 1636, 1926-31
Hospodyňská škola v Mladé Boleslavi, T. G. Masaryka 762, 1926-27
Zařízení vlastního bytu, 1928-29
Vila ing. Novotného v Bratislavě, ul. B. Němcové, 1929-30
Československý pavilón pro průmyslovou výstavu v Lutychu, Belgie, 1930
Kunstýřova vila ve Skalsku, kolem 1930
Dvojdomek z Baťovy soutěže ve Zlíně, ul. U lomu, 1935, spolupráce František Jech
Vlastní vila v Praze, Nad Paťankou 1808, 1937-38
Nábytek pro vlastní vilu, 1938
Gymnázium v Ružomberku, 1938-40

Další projekty
Památník Jana Kotěry, 1923
Soutěžní návrhy:  trój­ský (1924), libeňský (1924) a Jiráskův most v Praze (1926); do­my praž. obce s malými byty (1930);  sanatorium ve Smokovci (1923); městská galerie v Praze na Klárově (1937)

Literatura
Karel Teige. Moderní architektura v Československu, Praha 1930.
Oldřich Starý. Sedmdesátiny zasloužilého umělce A. B. Československý architekt IX, 1964, č. 10, s. 2.
F. H.. Blahopřání A. Benšovi. Architektura ČSR 38,1979, s. 244.
Z. Kost­ka, Architekt A. B. Výtvarná kultura IX, 1985, č. 3, s. 25-30.

Výběr z vlastních textů
Adolf Benš, Moderní kancelářská budova. Stavitel VIII, 1927, s. 80, 81, 84.
Adolf Benš, Mezinárodní výstava dekorativního a průmyslového moderního umění v Paříži 1925


0 komentářů
přidat komentář