Divadlo Dee a Charlese Wylyových

Divadlo Dee a Charlese Wylyových
Adresa: Turtle Creek Blvd., Dallas, USA
Investor:The AT&T Performing Arts Center

Realizace:2006 - 12.10.2009
Užitná plocha:7700 m2
Náklady:354 000 000 USD


foto: Tim Hursley
Divadelní centrum v Dallasu (DTC) je známé především svým inovačním přístupem a dlouholetým  experimentováním. DTC původně sídlilo v polorozpadlé plechové boudě v Arts District Theater. Na druhou stranu tento zchátralý objekt umožňoval jeho uživatelům vyhnout se pevné jevištní konstrukci a nákladným vnitřním přestavbám. Ředitel divadla musel neustále čelit výzvám spojeným s tradičním divadlem. Častokrát musel nechat upravit celé jeviště, které by lépe odpovídalo jeho uměleckým záměrům. Výsledkem toho bylo, že Arts Distric Theater se proslavilo jako nejvíce variabilní divadlo v Americe. Náklady na ustavičné přestavby jeviště však způsobovaly enormní finanční zátěž a tlačilo DTC k pořízení stálejší scény.
Myšlenka nahradit původní DTC za nový objekt představovala několik významných výzev. Za prvé nové divadlo potřebovalo disponovat stejnou svobodou, jakou mělo původní provizorní řešení. Za druhé nové místo muselo být flexibilní a lehce přestavitelné za použití minimálních provozních nákladů. Divadlo Dee a Charlese Wylyových  tyto výzvy dokonce překonává a naruby obrací tradiční návrhy divadelních staveb. Namísto odděleného provozu v přední části kolem hlediště a zadní části předscény jsou v případě divadla Wyly navršeny všechny potřebné provozy na sebe. Tato strategie umožnila proměnit budovu v jeden velký “divadelní stroj“. Po stisknutí knoflíku může divadlo lehce měnit svoje vnitřní uspořádání (vč. proscenia a celých podlaží), čímž se řediteli a scénografům uvolnily ruce, aby mohli sami určovat konfiguraci jeviště i hlediště podle svých uměleckých tužeb. Navíc divadelní sál úmyslně není zhotoven z cenných materiálům, které by bránily dalším případným změnám; v jevišti i hledišti tak lze řezat, vrtat, malovat, svářet, sbíjet, klížit a spojovat za použití malých finančních prostředků. Nahromadění pomocných provozů divadla Wyly nad a pod divadelní sál uvolnilo obvodový plášť a v případě potřeby smíchat fantazii s okolní realitou. Režiséři inscenací tak mohou do svých představení zakomponovat panorama Dallasu. Sál obklopuje akustická skleněná stěna s ukrytým zatemněním, které lze podle potřeby otevřít nebo zavřít. Stejně tak se mohou otevřít fasádní panely a umožnit divákům nebo hercům, aby do sálu vešli přímo zvenku a obejít tak vstupní lobby. Investice do snadno přestavitelné infrastruktury pomohla osvobodit představení od vymezujícího pláště a zabezpečuje uměleckým ředitelům naprostou volnost. Wyly divadlo tak umožňuje následné pořádání Shakespearovy hry na předscéně nebo Becketa na rovné ploše.
Poučení z původního sálu DTC a následující vylepšení divadla Dee a Charlese Wylyových zaručuje Dallasu, že má nejvíce flexibilní divadlo v Americe, ne-li rovnou na celém světě.
OMA
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OMA REX – Architecture PC