Dětské psychiatrické rehabilitační centrum

Dětské psychiatrické rehabilitační centrum
Autor: Sou Fujimoto
Spolupráce:Hiroshi Kato
Adresa: Japonsko
Realizace:2006
Zastavěná plocha:2536 m2
Plocha pozemku:14590 m2


Jedná se o léčebné středisko pro děti s mentálním postižením, kde společně žijí, aby opět nabyly duševní zdraví. Když jsem to takto popsal, můžete se domnívat, že se jedná vysoce specialovanou stavbu, ale popravdě byl požadován velmi živý vnitřní prostor, který by připomínal jak velký dům tak i malé město, aby obsahoval důvěrnou známost domu a současně různorodost města. Přišli jsme s metodou uvolněného půdorysu. Něco nezamýšleného, co však vzniklo v důsledku záměrného a přísného procesu navrhování.

Návod jak být nahodilý

Přesné plánování / nahodilost krajiny
Pokud by bylo možné vytvořit stavbu podobným způsobem, jako by něco bylo pouze roztroušené, pak si myslím, že by šlo o dům snů. Překvapivě u této metody lze použít přesné definovaný způsob plánování. Půdorys se může díky své nahodilosti flexibilně zahušťovat, což stojí v protikladu ke komplikovanému stavebnímu programu.
Ačkoli je výsledný prostor následkem nekonečného, přísného a umělého způsobu navrhování, vypadá jako by vůbec nebyl plánovaný nebo byl vytvořen automaticky bez úmyslu. Místo je nejasné, nepředvídatelné, naplněné nepravděpodobností. Mnoho míst bylo dosaženo právě díky dvojznačnosti nebýt úmyslný.

Volitelnost a nahodilost / volnost a obtíž
Mezi nahodile rozmístěnými boxy vznikla místa s nepravidelnými nikami. Jde o místa malých rozměrů, kam se děti mohou schovat a současně být stále spojeni s obytnou částí. I když se jedná o podivně tvarované místo bez funkce, kterému by se dalo vyhnout, tak děti s tímto místem hrají podobně jako primitivní člověk, který si daleko volněji vykládal krajinu a žil s ní v souladu. Ukrývají se za něčím, ukazují se, odpočívají a různě pobíhají. Lze být oddělený a zároveň spojený, lze společně vést svobodný a obtížný život. Je zde dosažená hojnost různých míst pro žití.
Lze tvrdit, že uprostřed nic není a naopak lze říci, že místo má nespočet středů. Jde o “relativní centra“, která se mezi sebou neustále střídají a vědomě mění podle toho, kdo tu právě je nebo podle světelných podmínek. Pro zaměstnance představuje centrum sborovna. Pro děti tvoří centrum společný obývací pokoj, samostatné pokoje nebo jednotlivé výklenky. Nahodilost středu je zajišťována plynutím prostoru.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Sou Fujimoto