Centrum virtuálního inženýrství - ZVE

Centrum virtuálního inženýrství - ZVE
Tým UNStudio / ASPlan:UNStudio: Harm Wassink, Florian Heinzelmann, Tobias Wallisser, Marc  Herschel, Kristoph Nowak and Christiane Reuther, Aleksandra Apolinarska, Marc Hoppermann, Moritz Reichartz, Norman Hack, Marcin Koltunski, Peter Irmscher / ASPlan: Horst Ermel, Leopold Horinek, Lutz Weber, Stefan Hausladen, Jürgen Bär, Gunawan Bestari, Joachim Deis, Bernd Hasse, Marlene Hertzler, Michael Kapouranis, Vladislav Litz, Thomas Thrun
Adresa: Fraunhofer Campus, Nobelstrasse 12, Stuttgart, Německo
Investor:Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Projekt:2006
Realizace:2006 - 2012
Užitná plocha:5782 m2
Obestavěný prostor:27221 m3


Virtuální inženýrství v době nové inovativní ekonomiky — Dnešní společnosti, především ty, jež se zabývají kreativním průmyslem, iniciují podstatné změny ve způsobu práce. Plně si osvojují proměny, jež skrze komunikaci, experimentování a nové formy spolupráce přinášejí a podněcují kreativní pracovní procesy. Vedle stále se zlepšujících vazeb na vnější informační zdroje zvyšuje podpora komunikace a sdílení vědomostí uvnitř jednotlivých společností potenciál tvořivějšího a  experimentálnějšího přístupu k práci. To ústí v lepší poznání možností pro optimální organizaci lidských zdrojů a naopak, pracovní síly, jež je podněcována hrát zásadní roli při tvorbě zlepšeného výstupu.
Toto poznání však již není omezeno pouze na kreativní obory. Jako jeden z nejvýznamnějších mezinárodně fungujících výzkumných ústavů potřebuje Fraunhoferský institut budovu, jež nebude pouze poskytovat prostor a reflektovat tamní práci, ale stavbu, jež bude pracovníky stimulovat a podněcovat nové pracovní postupy a metody.
Centrum virtuálního inženýrství ZVE se stává prototypem budovy – stavbou, která do sebe pouze plně neintegruje přístupy směřující k trvale udržitelnému rozvoji, ale jež je také příkladem toho, jakou roli může architektura hrát v pracovním prostředí budoucnosti.

Centrum virtuálního inženýrství ZVE, Fraunhoferský institut — Centrum virtuálního inženýrství ZVE je součástí výzkumného kempusu Fraunhoferského institutu ve Stuttgartu Vaihingenu. Specializuje se na výzkum různorodých multidisciplinárních pracovních toků. Na návrhu architektury centra spolupracovalo UNStudio s kaiserslauternskou kanceláří ASPlan. Zatímco UNStudio bylo odpovědné za samotný návrh, požadovaný 3D model a realizaci všech plánovacích procesů, ASPlan měl na starosti projektovou dokumentaci a dozor stavby.
Do prostorové dispozice budovy byly zahrnuty veškeré požadavky na její program. Přístup využívající schemat / diagramů kombinuje laboratorní a výzkumné funkce spolu s prostory pro výstavy přístupné veřejnosti a se scénografickým směřováním návštěvníků do otevřeného a komunikativního konceptu stavby. Různé pracovní prostory jsou rozmístěny s ohledem na potřeby zaměstnanců. Podél pásu laboratoří nenajdete žádné prostorově oddělené jednotky; namísto toho se pracovní plochy propojují do sebe navzájem, a podněcují tak interdisciplinární pracovní praktiky.
Stěžejním motivem návrhu je také zmíněné scénografické směřování návštěvníků. Ti se od multimediální vstupní haly přesouvají nahoru po schodech, jež procházejí diagonálně atriem. Schodiště slouží jako průvodní linie, jež je zdůrazněna jasnými barvami. Barevnost je využita jak na fasádě tak v interiéru k rozlišení různých prvků programu, jako jsou kanceláře či laboratoře.
Dispozice půdorysu, sestávající ze zaoblených a rovných prvků, přechází do zářezů –  zubů fasády, které vytvářejí efekt neustále se měnícího povrchu.

Zlatá medaile od DGNB — Od prvopočátku byly zásadně zohledňovány otázky trvale udržitelného rozvoje – a to na vyjímečné úrovni. Konstrukce budovy částečně sestává z dvojitých stropů, jež představují jak ekonomičtější alternativu k běžněji užívaným stropům betonovým, tak snížení hmotnosti, jež umožňuje realizovat prostory beze sloupů. V budově jsou použita také pokročilá technická řešení: aktivace betonového jádra; zvýšené (duté) podlahy skrývající síť rozvodů, jež minimalizují počet viditelných instalací a zároveň umožňují flexibilitu. Také přísun vzduchu do hlubších částí se částečně řeší skrze přívody zabudované do uvedených zvýšených podlah. Odvod vzduchu je řešen vertikálními šachtami.
Pozemek určený pro stavbu Centra (ZVE) byl maximálně využit – co se týče potenciálu jeho developmentu. Zaoblený tvar a optimalizovaná vnější fasáda poskytují o 7 procent kratší obvod než pravoúhlá forma stejné plochy. Při tomto řešení také vyznívá lépe poměr plochy fasády vůči objemu. Plocha prosklení fasády je pouze 32%. Veškeré prostory přiléhající k fasádě mohou být větrány přímo, díky otvíravým částem oken. Stropy bez překladů umožňují, aby se denní světlo odráželo hluboko do prostor, což je podpořeno také tím, že spuštěné žaluzie mohou být stíněny speciálními lamelami určenými pro denní světlo. Veškeré instalace jsou situovány v přístupných šachtách. Na kostru stavby, stejně jako do interiéru i na fasádu byly použity materiály vyžadující nenáročnou údržbu a jež lze třídit a recyklovat. Centru virtuálního inženýrství ZVE byl udělen Zlatý certifikát od společnosti DGNB (Německá rada pro budovy zohledňující trvale udržitelný rozvoj).

Kráceno redakcí.

Konzultanti:

BKSI: konstrukční řešení
Rentschler und Riedesser: inženýrské práce
IB Müller & Bleher: elektro
Gänssle + Hehr: krajinářská architektura
Brüssau Bauphysik: akustika, regulace spotřeby energií a simulace stavby
Halfkann + Kirchner: požární bezpečnost
Vermessung Hils: topografický průzkum
Dr. Alexander Szichta: geologický průzkum
KOP Real Estate Solutions (DGNB)
IDF Global: vizualizace
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Virtuální inženýrství?
a.kryl
06.03.14 04:14
hmota
Janka
12.03.14 09:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od UNStudio ASPlan