Bytový dům Cihlářská 6

Bytový dům Cihlářská 6
Adresa: Cihlářská 6, Veveří, Brno, Česká republika
Projekt:06/2008 – 10/2010
Realizace:02/2013 – 03/2014
Užitná plocha:649 m2
Zastavěná plocha:149 m2
Plocha pozemku:149 m2
Obestavěný prostor:2362 m3


Ke spolupráci na návrhu nás oslovila dvojice investorů, se kterými jsme se setkali již u projektů a realizací přestavby sídla firmy vlastní společnosti, soukromého rodinného domu klienta a mimo jiné také při řešení úprav původního staršího domu na ulici Lidická v Brně. Tento objekt leží v městském bloku na parcele, která probíhá přes vnitřní dvůr do proluky orientované do protější ulice Cihlářská.

Tuto proluku se investoři rozhodli využít a vyzvali nás ke zpracování návrhu novostavby bytového domu. Pro přípravu záměru byla již v úvodu přizvána ke spolupráci stavební firma FRAMA, spol. s r.o., se kterou jsme se setkali u předchozích společných realizací. Takto mohl již od úvodních skic vznikat projekt v úzké spolupráci mezi investorem, architektem a dodavatelem stavby. Tato kombinace a předstih se později ukázal jako důležitý aspekt celého procesu přípravy a efektivity realizace.

Standardní zadání na tomto místě se hned v úvodu ukázalo jako výjimečné s ohledem na množství nejrůznějších aspektů ovlivňujících návrh. Do proluky šířky kolem 10 metrů a přibližně stejné hloubky zastavění, měl být navržen bytový dům s maximálním počtem malometrážních bytů pro přechodné ubytování, s parterem určeným pro komerční využití a možností propojení se stávajícím objektem v ulici Lidická. Všichni jsme si uvědomovali složitost pozemku, takže první návrhy vznikaly především za účelem orientačního ověření dispozičních, plošných a objemových možností řešení s ohledem na stabilizované území a okolní zástavbu, proveditelnost stavby, ekonomiku realizace a návratnost záměru. Proto byl již v této fázi záměr intenzivně konzultován se specialisty pro techniku staveb, stavebním úřadem pro soulad s územními podmínkami a referáty požárně-bezpečnostního řešení, dopravním inspektorátem nebo krajskou hygienickou stanicí.

Po několika variantách se návrh ustálil na řešení obsahující celkem 10 malometrážních bytových jednotek, pronajímatelném prostoru v přízemí o ploše 70 m² a technickém podzemním podlaží propojeným se suterénem sousedního objektu. Do středu objektu bylo umístěno vertikální komunikační jádro se schodištěm a osobním výtahem. Ve 2. až 6. podlaží byly navrženy vždy dva byty kategorie 1+kk o výměře 30-35 m² se vstupní předsíňkou, obytným prostorem s kuchyňským koutem a samostatnou koupelnou. Všechny obytné místnosti i hygienická zázemí jsou přirozeně osvětleny a větrány. Do přízemí je umístěno vybavení bytového domu s úklidovou komorou, místností pro uložení kol nebo kočárků a v zapuštěném závětří prostor pro uložení nádob na komunální odpad. Bytové kóje jsou z prostorových důvodů umístěny v nevyužívaném suterénu objektu v ulici Lidická.

Hmota objektu vychází z daného místa a okolní zástavby. Výška atiky a tvar sedlové střechy navazuje na sousední objekty. Prvek vystupující hmoty z hlavní uliční fasády v podobě rizalitu byl převzat z okolních původních domů v ulici Cihlářská a byl s výhodou využit i pro naše řešení Tento prvek kromě estetické funkce pomohl současně navýšit podlahovou plochu jednotlivých bytů. Rizalit vystupující od třetího podlaží jsme nechali promlouvat do ulice čistým výrazem bílého objemu frázovaného řadami pásových oken. Naopak soklová část domu je záměrně výškově převýšená, probarvená zemitým odstínem omítky a doplněná výraznou horizontální profilací odkazující na bosáže soklů okolních objektů v původní zástavbě. Tento barevný a plastický prvek byl použit také na meziokenních pilířích pásových oken. Bosáž také zabíhá do hlubokého závětří před vstupními dveřmi, které vytváří krytý vstupní prostor pro umístění zvonkového tabla, dopisních schránek, prostoru pro domovní odpad a přístup k domovním přípojkám.

Od prvního návrhu až po realizaci bylo vše řešeno s důrazem na maximální prostorovou úsporu při zachování funkčnosti. Autorsky byl navržen veškerý vestavný nábytek v podobě šatních skříní, kuchyňských linek, zařizovacích předmětů, vestavných spotřebičů i osvětlení. Takto vznikl v průběhu realizace i netradičně řešený návrh schodišťového zábradlí.

Již měsíc před dokončením stavby byly všechny byty zarezervovány nájemníky a naše spolupráce pokračovala v podobě návrhu a dohledu nad interiérem a řešením design-manuálu prvního nájemce obchodní jednotky v přízemí.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
fasáda
Adam Bitljan
11.05.17 09:42
denní světlo?
vok
11.05.17 09:03
jadro
Peter Koman
11.05.17 02:14
...
Daniel John
12.05.17 10:09
...
Klára Zvěrevová
13.05.17 04:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od DIMENSE architects