Centrum Caolinum Nevřeň

Centrum Caolinum Nevřeň
Spolupráce:Tomáš Fuit, Olga Vojtíšková, Miroslav Zikmund, Petr Zítek
Adresa: Nevřeň 136, Nevřeň, Česká republika
Projekt:2012-13
Realizace:2014
Užitná plocha:370 m2
Zastavěná plocha:394 m2


Vize: Michal Stavař
Zástupce investora: Štěpánka Bejčková, starostka
Socha sv. Floriána: Jaroslav Veselák
Generální dodavatel: Stama prima s.r.o.

Finalista Ceny klubu za starou Prahu 2016 (neoficiální 2. místo dle získaných bodů)
Grand Prix 2015, Národní cena za architekturu – mezinárodní soutěžní porota ocenila stavbu čestným uznáním v kategorii Novostavba.
Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu tak předurčeny. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka.
Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý kaolinový důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní ztrácí člověk svou identitu, ztrácí sebe. Nevřenští proto postavili nové centrum kam můžete přijít, prohlédnout si expozici o kaolinu, navštívit koncert nebo maškarní bál. Postavili jeden dům, ale používají jich několik zároveň.
Stavba je situována v Nevřeni, malé vesničce u Plzně (274 obyvatel), na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice, tedy v přirozeném těžišti obce, která nemá kostel. Příroda vytváří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly – v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem Země. Centrum je dutina uprostřed vesnice, která má poukázat na místní hlubinnou těžbu kaolinu v 19. století. Unikátní kaolinový důl se v Nevřeni dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zpřístupnit veřejnosti.
Dům je postaven na tradičním venkovském, dlouhém půdorysu (cca 37x11m). Kryté zápraží umožňuje umístění venkovní, stále přístupné, expozice a ochranu pro návštěvníky CCN před rozmary počasí.
Konstrukce vychází z principu přiznané dřevěné konstrukce v interiéru. Dřevěné lepené vazníky jsou navrženy jako trojkloubový vazník s uložením na základovém pasu. Dominantní štítové stěny v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hasičskou zbrojnici byla osazena nová socha sv. Floriána na kterou se lidé složili ve veřejné sbírce.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jakub Chvojka, Radek Dragoun