Zahrada "AMA"

Zahrada "AMA"
Investor:soukromá osoba
Projekt:2007
Realizace:2007-17
Plocha pozemku:3800 m2


Spolupráce: Michal Stavař
Konstrukce: František Popelka
Zahrada je protnutí přírody a kultury. Tato zahrada je pokračováním domu a sousedního lesa zároveň. Je to pokus o kultivaci prostoru kolem obydlí bez tradičních zahradnických forem, tedy bez ovocnářství, zelinářství a obdělávání klasických záhonů - zahrada jako obyčejná, volná stráň u lesa a hrazený, obytný prostor zároveň.
Struktura travnatých pásů různé kvality je komponována ve svahu souběžně s vrstevnicemi. Střídají se zde obytné a pohledové plochy, pestře kvetoucí pásy vysoké trávy střídá nízký hustý trávník. Při pohledu z obydlí, shora, je tato struktura patrná, při pohledu zdola zůstává ukryta a zahrada působí jako obyčejná stráň u lesa. Pletivo plotu je ukryto ve vysazené keřové cloně. Tento pás keřů na rozhraní lesa a zahrady napodobuje přirozený okraj lesa - ekoton. Zahrada tak pocitově pokračuje v borovém lese. Spojení zahrady s domem zajišťuje dlouhá, modřínová terasa, která je prvním segmentem pásovité struktury zahrady.
Prostor mezi domem a lesem je věnován skandinávské náladě. Pravidelný rastr vřesových polštářů v kamenných kruzích navazuje na borový les s břízkami, borůvčím a brusinkami. V severské zahradě je situována jednoduchá dřevostavba - dutý artefakt s proskleným světlíkem nahoře. Jedná se o malý altán k odpočinku a dětské hře, který zároveň kryje tzv. zemní registr. U hlavní brány do zahrady jsou do svahu zapuštěna dvě krytá stání pro auta se zelenou střechou na dřevěné konstrukci. U brány je zvenku nepřehlédnutelná habrová stěna - v půdorysu obloukovitý paraván, který zahradu zahrazuje.
Autorem domu je Michal Stavař. Dům postavený v letech 2004-05 je navržen jako nízkoenergetická dřevostavba o půdorysných rozměrech 10 x 24 m. Stavba je situovaná podél vrstevnic východně-západním směrem. Plochá střecha s atikou na západní straně kryje terasu. Fasáda domu je tvořena obkladem z tepelně zpracovaného smrku v kombinaci s velkými prosklenými plochami. Předsazení mohutné střechy vytváří výrazný tvar domu a zároveň stíní prosklené plochy. Výrazným prvkem interiéru je široká chodba osvětlená řadou střešních světlíků, která vede od vchodu přes celý dům a průhledem pokračuje do lesa.
Jakub Chvojka, architekt
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jakub Chvojka