Bytový dům Tetínská

Bytový dům Tetínská
Stavba se nachází v blízkosti vodárenské věže Děvín, na místě, které je zřetelné z dálkových pohledů. Dům je osazen na podnoži podzemního parkování, které tvoří suterén budovy. Budova má čtyři nadzemní podlaží se šesti bytovými jednotkami v 1. a 2.NP a s pěti bytovými jednotkami ve 3. a 4.NP. Základní charakter bytového domu tvoří pět "arkýřů" vystupujících před rovinu fasády, navržených přes dvě vrchní patra domu, uspořádaných podél východní fasády budovy. Arkýře jsou materiálově a barevně odlišeny od hlavní obdélníkové hmoty. Tak jsou odlišena patra s exkluzivním výhledem na město. Záměrem bylo také určitým způsobem rozdrobit podlouhlou hmotu, která se propisuje do panoramatu návrší. Nutná parkovací kapacita je umístěna v podzemních garážích, parkování pro hosty je zajištěno na terénu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A8000 s.r.o.