Bytový dům Luční čtvrť

Bytový dům Luční čtvrť
Adresa: Luční čtvrť 2049-2050, Staré Město, Česká republika
Investor:Městský účad Staré Město
Projekt:duben 1998
Realizace:07/1998-04/2000
Náklady:31 000 000 CZK


V září 1997 zpracovala naše kancelář regulační plán zástavby v části Starého Města, které bylo nejvíce zasaženo letními záplavami. Jednalo se o nízké domy bývalé dělnické kolonie s úzkými uličkami u frekventované silnice do Zlína.
Nová regulace území spočívala v návrhu výstavby rodinných domů soustředěných kolem původní travnaté návsi a v návrhu výstavby bytových domů a požární zbrojnice podél ulice Huštěnovské. Bytový dům je tedy součástí obnovy Luční čtvrti a je první budovou, která zakládá novou výstavbu podél hlavní ulice. Dům je rozdělen do dvou samostatných rovnoběžných křídel spojených vstupní částí a schodištěm. Západní křídlo je třípodlažní s prodejnami v přízemí, prohnutou fasádou kopíruje průběh ulice Huštěnovské. Toto řešení zabraňuje pronikání hluku z automobilové dopravy do nitra území. Kratší dvoupodlažní křídlo reaguje svým měřítkem na výstavbu rodinných domků. Byty v přízemí v tomto křídle jsou rozšířeny o malou předzahrádku. Obě křídla vymezují mezi sebou klidový prostor vnitřního atria.
Architektonické řešení vychází ze záměru města vybudovat jednoduché úsporné a levné byty pro občany, postižené povodněmi v červenci 1997. Z těchto důvodů byl bytový dům navržen jako pavlačový. Všechny byty jsou přístupny přes otevřené venkovní pavlače krytým schodištěm. Architektonický výraz vnitřního atria vymezeného venkovními chodbami je rozdílný od výrazu uličních průčelí. Fasády obrácené do ulice jsou navrženy v klasickém cihelném omítnutém zdivu prolomeném otvory lodžií (zimních zahrad) a oken. Dvorní průčelí je traktováno rizality zádveří a deskami pavlačí. Tvarově a barevně bohatší fasáda vytváří intimní komunikativní prostor atria. Obě křídla jsou zastřešena šikmou pultovou střechou. Dům obsahuje celkem 18 bytů a tři prodejny umístěné v přízemí budovy obrácené do hlavní ulice. Dále jsou zde umístěny sklepní boxy pro všechny byty. Vstup do obytné části je navržen z boční ulice Za kostelíkem do prostoru schodiště. Jednotlivé byty jsou přístupny z otevřených venkovních pavlačí přes zádveří, které odsunuje chodbu od hlavní fasády domu o 1,5 m. Z chodby se tak není možné přiblížit k oknům cizích bytů. Tato vzdálenost umožňuje zvětšit okenní otvory a lépe prosvětlit místnosti orientované do dvora. Byty jsou dvoupokojové a třípokojové, v rozmezí 63,7 až 78,3 m². Byty obrácené do ulice mají ložnice obráceny do klidové východní strany. Prostor schodiště je nevytápěný a je chráněn proti povětrnosti prosklenými provětrávanými stěnami.
Stavba by měla svým měřítkem zapadat do stávajícího prostředí a zároveň vytvářet novou kvalitu při obnově města.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka