Bytový dům Baarova

Bytový dům Baarova
Projekt:2020
Užitná plocha:1021 m2
Zastavěná plocha:327 m2
Plocha pozemku:788 m2
Obestavěný prostor:4447 m3


Příběh moderního bytového domu s malometrážními byty je delší než se by se mohlo na první pohled zdát. Po ověření několika studiemi přestaveb stávajícího rodinného domu a finančních rozvahách se majitelé rozhodli pro radikální řešení – nahradit nevyhovující dům novým bytovým objektem, který bude odpovídat současným požadavkům.

Zadáním byl návrh menšího bytového domu s malometrážními pronajímatelnými byty, které bude v budoucnu možné, vhodným propojením a s minimálními nároky, přeměnit na byty větší, tak jak bude vyžadovat rodinná situace či požadavky realitního trhu. Výsledkem návrhu architektů z ateliéru ASGK je bytový dům v zahradě k příjemnému bydlení s přiměřenými náklady na výstavbu. Promyšlená, flexibilní dispozice je jednou z hlavních předností návrhu.

Pozemek v pražské Michli je jižní stranou orientován do ulice a svažuje se od ulice směrem na sever. Umístění domu je voleno tak, aby byl pozemek co nejlépe využit, ale zároveň s respektem k okolní zástavbě. Bytový dům má tři nadzemní a jedno podzemí podlaží. Vzhledem ke svažitosti pozemku podzemní podlaží částečně vystupuje nad terén. Nadzemní podlaží jsou vyhrazena pro byty, pouze v 1.NP jsou umístěné i společné prostory – místnost pro kola a kočárky, úklidová komora a malá prádelna pro pohotovostní použití. V polozapuštěném suterénu se nachází garáž s osmi stáními, zpřístupněná vjezdovou rampou.

Vzhled a materialita domu vychází z architektonických nároků, avšak citlivě v reakci na rozmanité sousední stavby. Jednoduchá hmota domu je zpestřena prolamováním na jižní a severní fasádě, které vytváří intimnější prostor před francouzskými okny a zároveň vylepšuje přirozené světelné podmínky v bytech. Mělké balkony na jižní straně jsou do hmoty domu zapuštěny, zešikmení fasády rovnoběžně s hranicí pozemku poskytuje ještě větší soukromí. V návrhu byl důraz kladen na to, aby byt, ač malometrážní, poskytl svou promyšlenou dispozicí nejen vše nezbytné, ale zároveň i pocit individuálnosti a bezpečí. Velká francouzská okna propojují interiér s exteriérem a tvoří hlavní pohledovou dominantu každého bytu. Jižní byty v 1.NP mají navíc vlastní předzahrádky. Pro venkovní rekreaci všech obyvatel domu bude sloužit upravená zahrada a zpřístupněná pobytová střecha objektu s výhledem do okolí.

Byty jsou dle zadání navrženy malometrážní 1+kk o velikosti cca 28-35 m² se vstupní předsíní, koupenou a obytnou místností s kuchyňským koutem. Při maximálním využití vychází 6 bytů na patro, celkem jich je v domě 16-17. Spojením a dispoziční úpravou lze vytvořit bytové jednotky 2+kk velikosti 61 m² nebo byty 3+kk velikosti 103-110 m². Hlavní orientace domu je severo-jižní. Krajní byty jsou orientovány na dvě světové strany, střední byty mají jednostrannou orientaci. Schodiště s výtahem je na západní straně vysunuté mimo hlavní hmotu domu, která tak není vertikální komunikací nijak narušena.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ASGK Design, s.r.o.