Bytový dom MAMAPAPA

Bytový dom MAMAPAPA
Spolupráce:Júlia Jackulíková, Katarína Hrvolová, Miroslav Šabla, Katarína Frívaldská
Adresa: Nejedlého ulica, Na vrátkach, Dúbravka, Bratislava, Slovensko
Investor:ITB Development a.s.
Projekt:2015
Realizace:2016-17
Užitná plocha:9057 m2
Zastavěná plocha:1326 m2
Plocha pozemku:4181 m2
Obestavěný prostor:34806 m3


Zalomený bytový dom MAMAPAPA v bratislavskej sídliskovej zástavbe Dúbravky prináša pre obľúbenú lokalitu nový typologický a typografický architektonický program. Kompozícia dvoch dizajnovo diferencovaných vežových domov zakliesnutých do seba v tvare písmena L, ohraničuje obdĺžnikový pôdorys parcely, ktorá je v projekte vyhradená urbánnej záhrade s farebnou dlažbou a výsadbou vzrastlých stromov na polguľových zelených kopcoch. Monumentálny vstup do obytného komplexu tvorí oslnené otvorené átrium, kde namiesto preplneného a rozpáleného parkoviska je verejný priestor s predzáhradkami prízemných bytov a rodinné centrum v parteri, ktorému od príjazdovej komunikácie dominujú tvarované stĺpy do písmen MAMAPAPA, predurčujúce celému komplexu popový estetický výraz. Dva bytové domy nad monumentálnym názvom adresy tak svojou farebnou tektonikou synergie mužského a ženského princípu oblečenia, prinášajú do architektonického stereotypu masového bývania oživenie, vtip a identitu.
Vyšší „mužský“ obytný trakt je oblečený do bieleho prúžkovaného pyžama fasády s veľkorysými vysunutými „baywindows“, pokiaľ nižšia a dlhšia „ženská“ sekcia komplexu je dynamizovaná patchworkom farebne akcentovaných lodžií so štrukturálnymi zábradliami a kvetinovými ornamentami na béžovej omietke. Téma rodiny, familiárnosti, útulnosti a domácnosti je premietnutá nielen do symbolického dekoru fasády, ale aj do topografie vonkajších a vnútorných priestorov, ktoré by svojou polo-uzavretosťou mali simulovať v dnešnej dobe anonymity a ignorancie znovunavrátenie pocitu spolupatričnosti obytnej komunity, ktorá okrem zdieľaných priestorov v parteri má príležitosť aj na spoločné užívanie strešnej terasy, aké umožnilo efektívne navrhovanie jednotlivých dispozícií bytov.
MAMAPAPA má ambíciu priniesť do portfólia typologických stratégií bývania aj developermi dlhodobo obchádzaný problém komunitného bývania. V zahustenej bratislavskej sídliskovej sieti Dúbravky sa tak vynoril ortogonálny ostrov autentického životného prostredia, súčasnej estetiky a nového susedstva.
Šebo Lichý architekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti Šebo Lichý s. r. o.