Galvani Business Center 5

Galvani Business Center 5
Adresa: Galvaniho 19, Ružinov, Bratislava, Slovensko
Projekt:2018-20
Realizace:2019-21
Užitná plocha:20500 m2
Zastavěná plocha:4137 m2
Plocha pozemku:16687 m2


Developer a investor: Asseco + KRON Real
Zhotoviteľ: ING Steel
,,Zelená“ administratívna budova GBC 5
Galvani Business Center 5 je posledným realizovaným blokom bratislavského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvaniho ulicou a diaľnicou D1, ktorý tvoria nákupné parky a centrá, pasáže, showroomy, hotely a prenajímateľné administratívne komplexy. GBC 5 je administratívna budova, ktorá dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu voči svetovým stranám. Široké panoramatické výhľady na svahy Karpát a sever Bratislavy, husté vertikálne slnolamy na južnej strane a pozdĺžne východné a západné fasády meniacej sa geometrie perforácií s nepravidelnými fasádnymi átriami so zeleňou prinášajú do predmestského generického urbanizmu osviežujúcu zmenu a autentický dizajn. GBC 5 sa svojimi architektonickými a stavebno-technickými riešeniami snaží reagovať na všetky kritické otázky a nové výzvy súčasného navrhovania. K nevyhnutnosti zmeny architektonického navrhovania a riešenia problematiky mesta a developovanej krajiny nás dnes núti aj posledná skúsenosť s globálnou pandemickou krízou a nastávajúcou klimatickou zmenou.
Bloková forma administratívneho komplexu v tvare písmena C rešpektuje stavebnú dispozíciu pozemku, svetlo-technické podmienky, ekonomiku stavby a dnešné technologické trendy riešenia kancelárskych budov. Prevádzkové dispozície variabilných prenajímateľných priestorov umožňujú aplikovať individualizované riešenia prevádzky, cirkulácií a dizajnu kancelárskej krajiny. Architektúra GBC 5 poskytuje všetkým svojim klientom benefity dizajnu „zelenej architektúry“ s koncepciou zelených terás, lodžií a otvorených priestorov za účelom zlepšeného pracovného prostredia. Krajina stromov pred hlavným vstupom vytvára bio-estetiku vstupného portálu, vestibulu a átria komplexu, kde ekológia štruktúry stromov prirodzene tieni presklenú fasádu interiéru krajiny a vytvára organickú tieňohru živej prírody v technologickom svete.
Architektonické riešenie GBC 5 sa vyznačuje rôznorodosťou typológie vnútorných a vonkajších priestorov, dynamickej tektoniky architektonických konštrukcií, otvorov, povrchov, obkladov, prírodných materiálov a čierno-bielej farebnosti. Systém rôznych otvorených lodžií na všetkých poschodiach so zeleňou a čerstvým vzduchom je nielen určujúcim prvkom architektúry budovy, ale aj aktuálnym trendom zmeneného architektonického navrhovania pracovného prostredia v nových podmienkach. Možnosť generovania prirodzene vetraných oddychových priestorov so zeleňou v dostupnej vzdialenosti od pracovného stola sa v čase pandemickej krízy stáva novou nutnosťou. Zelený háj pred vstupom do budovy pokračuje aj na zelenú strechu vestibulu a hlavnú terasu objektu, čím sa potvrdzuje idea architektonického konceptu prerastania živej prírody a administratívnej stavby. Terasa je otvoreným parkom umožňujúcim zamestnancom bezprostredný prístup do exteriéru, čo umožňuje aj prenikanie svetla a slnka do vnútorného otvoreného priestoru zeleného átria. Zelená terasa nad hlavným vstupom delí administratívnu budovu na dve symetrické časti a zároveň akcentuje aj hlavný vstup do obidvoch uzavretých dispozičných častí objektu.
GBC 5 je mnohofunkčným objektom a komplexným prevádzkovým organizmom, kde sa križujú rôzne typy prenajímateľných kancelárskych dispozícií a cirkulačných okruhov obsluhované zložitými sieťami technologickej podpory s aplikáciami najnovších trendov kancelárskych priestorov. Diferencované potreby nájomcov a poloverejných, verejných obchodných a obslužných prevádzok stravovania, oddychu, prestávok a kontaktu s prírodou zvyšujú nároky sa štandardy pracovného priestoru. Technológie digitalizovaného štandardu, fyzických a hygienických vlastností stavby, dopravnej obslužnosti a kapacity verejnej dopravy, rôznych aplikácií, áut, bicyklov a elektrických kolobežiek permanentne menia architektonické parametre navrhovania.
Nejednoznačné a zložité cirkulačné diagramy architektonickej prevádzky sa premietajú aj do hybridnosti architektonickej formy modernistických monofunkčných typológií. Významný architekt transformácie mesta do globálneho spoločensko-ekonomického priestoru Rem Koolhaas vyhlasuje, že už nastal koniec identity mesta, miesta a ulice. Príbeh mesta je dnes nahradený pojmom veľkosť. To, čo sa dnes označuje ako mesto, je obslužnou megaštruktúrou informačnej spoločnosti, ako sú kancelárie, shopping, automobilová doprava a parkoviská. V takomto generickom meste, bez tradičných verejných priestorov, parkov a zelene vzniká požiadavka na autentický dizajn novej urbánnej mikroštruktúry simulujúcej chýbajúci verejný mestský priestor.
Architekti a autori GBC 5 Šebo - Lichý majú vo svojom architektonickom manifeste desať zásad navrhovania ako náročnosť, angažovanosť, konceptuálnosť, radikálnosť, presnosť, urbánnosť, sviežosť, generatívnosť, provokatívnosť a autentičnosť. Jedenástym a hlavným bodom manifestu je ambícia byť zelený, čo dokumentujú svojím prístupom k navrhovaniu v ich predchádzajúcich projektoch so zelenou fasádou v bratislavskej centrále ITB na Mickiewiczovej ulici v rodinnom dome “medzi stromami” alebo v developerskom projekte záhradného mesta Čerešne. Nielen inšpirácia prírodou, ale hlavne aktívne a zodpovedné navrhovanie integrujúce prírodu, jej princípy a zdravé životné prostredie sú predpoklady nevyhnutných nových stratégií tvorby premyslených mestských verejných aj súkromných, obytných aj komerčných architektonických priestorov. GBC 5 je takouto architektúrou generovanou revidovanými prostriedkami moderny pre novú kultúru životného prostredia 21. storočia.
Architekti Šebo Lichý s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architekti Šebo Lichý s. r. o.