Základom filozofie nášho ateliéru je individuálny prístup ku každému klientovi. Snažíme sa vtiahnuť klienta permanentnou diskusiou do procesu tvorby. Klient je naším partnerom na dialóg a nie niekým, komu diktujeme, čo sa mu má páčiť a ako má žiť. Nevnucujeme preto klientovi našu estetiku.
V každom klientovi hľadáme niečo osobité, individuálne, čo sa prejavuje v jeho životnom štýle a čo potom my pretavíme do architektúry. Každý pozemok je niečím špecifický. Architektúra musí ťažiť z jeho silných stránok a naopak eliminovať jeho negatíva. Hľadáme inovatívne riešenia. Snažíme sa na veci pozerať bez predsudkov. To je cesta k tomu, aby naša architektúra bola pravdivá a odzrkadľovala skutočný život a nebola len ilúziou. Architektúra je vzrušujúca hra, ktorá nás baví.
Poskytujeme komplexné služby: všetky stupne projektovej dokumentácie, preverovacie štúdie, zabezpečujeme inžiniersku činnosť, autorský dozor, technický dozor investora, manažovanie stavby.

Realizace a projekty