Bytové domy v Příměticích

Bytové domy v Příměticích
Návrh byl zpracován v únoru 2000, kdy město Znojmo objednalo tři studie na zástavbu bytových domů v Příměticích od tří zpracovatelů. K dopracování byl vybrán návrh naší kanceláře. Město v zadání požadovalo nízkorozpočtové byty s převahou garsoniér a jednopokojových bytů.
Bylo realizováno celkem 60 bytů ve dvou domech. Bytové domy jsou třípodlažní stavby s částečně zapuštěným suterénem. V suterénu jsou sklepy bytů, garážová stání a vstupní hala od parkoviště. Domy mají jedno schodiště s výtahem a jednotlivé byty (10 bytů na patře) jsou přístupny venkovní pavlačí. Byty mají předsazené vstupní předsíně a obytné lodžie. Nosnou konstrukcí stavby jsou příčné nosné stěny na rozpon 4 metry, které byly v projektu ztuženy železobetonovými monolitickými stropy.
Stavba byla iniciována městem, jehož prostřednictvím bylo možno využít státní dotace na nové byty. Skutečným investorem stavby byly znojemské stavební firmy, které byly majiteli předmětných pozemků a stavbu realizovaly jako svůj podnikatelský záměr. Při realizaci nedošlo k dohodě o výkonu autorského dozoru. Neexistence partnera, se kterým by bylo možno čelit pochopitelným snahám stavebních firem minimalizovat náklady, měla za následek řadu kompromisů, především v materiálovém i věcném řešení stavby. Důsledkem toho byla horší kvalita provedených stavebních prací.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka