Bytová vila Mrázovka

Bytová vila Mrázovka
Adresa: U Nikolajky, Praha, Česká republika
Projekt:2001-02
Realizace:11.2002 – 12.2003
Užitná plocha:1750 m2
Zastavěná plocha:270 m2
Obestavěný prostor:6000 m3
Náklady:40 000 000 CZK


Lokalita

Lokalita pro stavbu se nalézá v blízkosti centra Prahy ve vedlejší, málo frekventované slepé ulici. V okolí převládá bytová výstavba. Zástavba svahů nad Smíchovem se zde směrem vzhůru vylehčuje, mizí bloky, přibývá zeleně. Bloky činžovních domů ve spodní části Smíchova přechází ve viladomy podél ulice U Nikolajky a Na Václavce, v horních partiích kopců pak v rodinné vily. Struktura zástavby na tomto místě je typická pro výstavbu v obytných částech měst z počátku dvacátého století. Jednotlivé činžovní vily jsou od sebe odděleny zahradami.  Tato přirozená struktura zástavby podpořená i původní parcelací se v celé lokalitě dodržovala cca 100 let.

Architektonické řešení
Základní viditelný objem domu je tvořen jednoduchou, mírně vertikální kubickou hmotou, odvozenou z měřítka okolní zástavby. Stejně tak okolní zástavbě odpovídají vzájemné odstupy. Objekt svým jednoduchým tvarem a barevností (lomový kamenný obklad, pohled. beton) nikterak nevybočuje z charakteru okolní lokality, rozhodně však nepopírá dobu svého vzniku.
 Členitost a strukturovanost začíná až ve druhém plánu nepravidelně rozmístěnými francouzskými okny a lodžiemi prosvětlujícími byty do hloubky. Horní patro má část objemu vynechanou ve prospěch terasy u největšího bytu. Použitý materiál fasády (přírodní kámen / beton) umožňuje dlouholetou patinaci bez zvláštní údržby a uplatnění popínavé zeleně. Byl použit lomový kámen domácí produkce - havlovický pískovec s pravidelnou odlučností (kvádříky s lomovým povrchem). Přirozená struktura kamene tak vytváří na jinak ploché fasádě dekorativní strukturu analogickou k secesním dekorům na některých, jinak také tvarově strohých, okolních objektech.
Použitý nosný systém - obvodové nosné železobetonové stěny - umožnil vytvořit stavbu jako exkluzivní "slupku" pro jednotlivé byty se zcela volnou dispozicí dotvářenou podle požadavků klientů. Neměnné byly pouze okenní otvory, rozměry lodžií a instalační jádra. Základní kvalitou domu je jeho poloha, výhledy a vnější vzhled doplněný kvalitními standardy interieru - dřevěné masivní podlahy, dřevěná francouzská okna, bezpečnostní hliníkové rolety integrované do pásů na fasádě.
Novostavba by tak měla pomocí nenásilných, ale moderních výrazových prostředků navázat na charakter okolní kvalitní zástavby a doplnit chybějící místo v jasně definované struktuře.
autorská zpráva
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od DAM architekti s.r.o.