Bečva Villa Resort

Bečva Villa Resort
Spolupráce:Lenka Burešová, Jaroslav Holub, Martin Jeřábek, Bohuslav Kunat, Jan Malík, Jitka Pospíšilová
Adresa: č.parc. 723/1, Horní Bečva, Česká republika
Investor:Bečva Resort, s.r.o., Prostřední Bečva, Kněhyně č.366
Projekt:2003-2005
Realizace:2006-2008


Foto: Studio Toast
Areál pronajímatelných dřevěných domů se nachází na zelené louce v obci Horní Bečva v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Realizované objekty, 8 rodinných domů spolu s 12 bungalovy a správní budovou, komunikacemi, zelení a příslušenstvím, tvoří ucelený urbanistický soubor s rekreační funkcí. Architektonické řešení domů vychází z tradičních materiálů Beskyd - dřevěná nosná konstrukce, dřevěný obklad fasády, dřevěná okna - a tradičních forem - obdélníkový půdorys domu, vstup na delší straně půdorysu, šikmá střecha s vikýři.

Rodinné domy (objekty A, B)
Domy jsou situovány tak, aby byla zřejmá uliční a stavební čára a tím umožněna dobrá orientace návštěvníka v areálu. Při navrhování byly respektovány ekonomické požadavky investora.
Jedná se o dva typy rodinných domů. Oba jsou stejně velké půdorysně i výškově, liší se však vnitřním uspořádáním příček.

Bungalovy - chatky
Záměrem bylo vymyslet co možná nejjednodušší a universální objekty malého charakteru, které by zapadly do prostředí Beskyd. Pro zdrobnění měřítka byly půdorysy jednotlivých chatek rozbity z jednoho čtverce na dva obdélníky a vzájemně posunuty o 2,5 m. Střechy chatek jsou pultové, nicméně chatky jsou natočeny tak, aby pohledově vytvářely siluetu domu se sedlovou střechou. Šest chatek je střídavě rozeseto kolem jedné přístupové cesty.

Správní budova
Vstupním objektem celého areálu je správní budova. Jde o dvě stavby s pultovou střechou, které jsou spojeny krytým vstupem a evokují reprezentativní bránu. Severozápadní objekt je určen k  přijímání ubytovaných a v patře jsou kancelářské prostory. Druhý objekt tvoří sklady se zázemím. 
18 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
-
A.J.K.
16.12.08 03:57
-
Pavel Fejt
16.12.08 02:26
Pavel Fejt
A.J.K.
16.12.08 10:12
-
mirda
17.12.08 09:27
Co je konvenční?
Pavel Fejt
17.12.08 11:27
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Kamil Mrva Architects