BB Centrum, budova A

BB Centrum, budova A
Autor: A8000 s.r.o.
Adresa: Vyskočilova 1, Michle, Praha, Česká republika
Realizace:6/2000 - 1/2002
Náklady:600 000 000 CZK


Struktura zástavby navazuje na nově doplněný dopravně-obslužný skelet a inženýrské sítě v této lokalitě. Hlavním průčelím je jižní fasáda do ulice Vyskočilovy. Řešení respektuje požadavek na umístění zastávek MHD v zálivu komunikace Vyskočilovy po celé délce jižní fasády. Objekt A má půdorysný tvar písmene H vyrůstající z obdélníkové podnože prvního nadzemního podlaží a čtyř suterénů. Dvě dlouhá křídla ve směru východo-západním jsou propojena kratším středním traktem, do něhož je situováno hlavní komunikační jádro objektu. Z jižní strany je objekt obrněn před hlukem magistrály a rušné ulice předsazenou skleněnou fasádou s přiznanou nosnou konstrukcí. Jižní i severní fasáda jsou navíc svisle členěny požárními schodišti v zapuštěných nikách obvodového pláště. Hlavní vstup ústí v 1. NP na dno atria, kaskádovitě stoupajícího všemi nadzemními patry. U vstupu je umístěna centrální recepce s kontrolním bodem, za ní pak hlavní schodiště a skleněné studny výtahů. Atrium je v nejvyšším podlaží otevřeno světlu, které barevným vodopádem paprsků prostupuje celým objektem.

Objekt A je součástí komplexního řešení zástavby obchodně- administrativního BB Centra v Praze 4-Michli. Realizace zástavby celého komplexu probíhá po etapách, objekt A s řešením přilehlých ploch tvořil samostatnou etapu výstavby a vznikl jako v pořadí třetí administrativní budova na severní straně Vyskočilovy ulice, kde spoluvytváří její novou uliční frontu. Struktura zástavby navazuje na nově doplněný do právně-obslužný skelet a inženýrské sítě v této lokalitě. Hlavním průčelím je jižní fasáda do ulice Vyskočilovy. Do této ulice je situován na středové ose hlavní vstup a dále vstupy do obchodů a kavárny. Řešení respektuje požadavek na umístěni zastávek MHD v zálivu komunikace Vyskočilovy, po celé délce jižní fasády. Dopravní obsluha objektu se odehrává z prodloužené ulice Jemnické na severní straně, kde jsou situovány vjezd a výjezd z podzemních garáží a zásobování gastronomického úseku. Na plochách podél severní a západní strany objektu jsou navrženy plochy zeleně a stromořadí lemující obslužnou komunikaci a doplňující prostor mezi objekty A a B.
Objekt A má půdorysný tvar písmene H vyrůstajícího z obdélníkové podnože prvního nadzemního podlaží a čtyř suterénů. Dvě dlouhá křídla ve směru východo-západním jsou propojena kratším středním traktem, do něhož je situováno hlavni komunikační jádro objektu. Výška jižního křídla do ulice Vyskočilovy a střední trakt je osmipodlažní, severní křídlo má nadzemních podlaží Šest. Z jižní strany je objekt obrněn před hlukem magistrály a rušné ulice předsazenou skleněnou fasádou s přiznanou nosnou konstrukcí. Jižní i severní fasáda jsou svisle Členěny požárními schodišti v zapuštěných nikách obvodového pláště. Hlavní vstup ústí v 1. NP do atria, kaskádovitě stoupajícího všemi nadzemními patry. U vstupu je umístěna centrální recepce s kontrolním bodem, za ní pak hlavní schodiště a skleněné šachty výtahů. Atrium je v nejvyšším podlaží otevřeno světlu, které barevným vodopádem paprsků prostupuje celým objektem.
Dispozičně je 1. NP rozděleno na tři základní celky. Pás podél jižní fasády je určen pro obchody a kavárnu, ve východní části je gastroprovoz s jídelnou, na straně západní je výukové centrum s vlastním zázemím. Kancelářské prostory ve 2. NP až 8, NP jsou napojeny na vertikální komunikační uzel ve středním traktu. Kancelářské plochy jsou maximálně flexibilní, je možné jejich využití pro halové i buňkové kanceláře. Sociální zázemí kanceláří je umístěno do vnitřních rohů tvaru H.
Objekt má čtyři podzemní podlaží, ve kterých jsou situovány parkingy s celkovou kapacitou 402 stání. Parking je propojen s prostorem 1. NP dvěma osobními výtahy. Technické zázemí objektu je situováno do 1. podzemního podlaží. Základním principem celého objektu je maximální jednoduchost a flexibilita prostor podpořená jednoduchým racionálním konstrukčním řešením objektu a přehledným řešením fasád.
Celkový výraz domu je zřetelný a jednotný, hraje si více se světlem než s materiály a možná trošku připomene továrnu, leč pro bílé límečky.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od A8000 s.r.o.