Administrativní budova - Vzdělávací agentura a daňový úřad

Dienst Uitvoering Onderwijs - Hoofdkantoor

Administrativní budova - Vzdělávací agentura a daňový úřad
Tým UNStudia:Gerard Loozekoot, Jacques van Wijk, Frans van Vuure, Lars Nixdorff, Jesca de Vries, Ramon van der Heijden, Alicja Mielcarek, Eric den Eerzamen, Wendy van der Knijff, Machiel Wafelbakker, Timothy Mitanidis, Maud van Hees, Pablo Herrera Paskevicius, Martijn Prins, Natalie Balini, Peter Moerland, Arjan van der Bliek, Alexander Hugo, Gary Freedman, Jack Chen, Remco de Hoog, Willi van Mulken, Yuri Werner, René Rijkers, Machteld Kors, Leon Bloemendaal, Erwin Horstmanshof
Adresa: Kempkensberg 12, Groningen, Nizozemí
Investor:Dutch Government Buildings Agency (RGD); Consortium DUO²
Projekt:2006
Realizace:2006 - 2011
Užitná plocha:48040 m2
Plocha pozemku:31134 m2
Obestavěný prostor:215000 m3


Jedna z nejekologičtějších velkých kancelářských budov v Evropě;
„zelenější“ přístup k výškovým stavbám v post-ikonickém věku

Nový, 92 metrů vysoký komplex měkce zaoblených tvarů vyznačuje panorama Groningenu. Asymetrická, aerodynamická stavba stojí uprostřed malého, starého lesa a chrání vzácné rostlinné a živočišné druhy. Projekt zahrnuje návrh, výstavbu a financování dvou veřejných institucí: národního daňového úřadu a agentury poskytující studentské půjčky. Zakázka od RGD (Národního stavebního úřadu) zahrnuje – kromě architektury – také management, správu i údržbu budovy na období dvaceti let. Dále umístění 2500 pracovních míst, parkování v podzemních garážích pro 1500 jízdních kol a 675 automobilů. Budova bude obklopena rozlehlou veřejnou městskou zahradou s jezírkem a multifunkčním pavilonem s komerčním využitím.
Architektonické řešení si klade za cíl prezentovat zmíněné instituce  lidštějším a přístupnějším způsobem. Výškové stavby jsou obecně spojovány s modernismem poloviny 20. století. Jejich tvrdé, jakoby „bussines exteriéry“ odkazují k moci a nepřístupně vyhlížejícím pevnostem. Naopak tato stavba záměrně obléká silnou veřejnou instituci do organické, přátelštější formy více orientované k budoucnosti.
Ben van Berkel říká: „Velkou pozornost jsme věnovali tomu, jak se budou lidé v budově pohybovat. Kancelářské prostory jsou navrženy tak, aby netvořily jednoduché lineární chodby vedoucí do slepé uličky, ale namísto toho má každá z chodeb trasu, jež do budovy vnáší svým způsobem krajinu. Budovou se můžete nekonečně procházet, obklopeni velkou mírou transparentnosti – a to také směrem k okolní krajině.“

Vládní kancelářský komplex je vystavěn jako část dalekosáhlé formy zakázky formou PPP (public-private partnership: DBFMO, tedy Design Build Finance Maintenance Operate / Navrhni Postav Financuj Udržuj Provozuj) – což je program zacílený na efektivnější využívání veřejných fondů.
Přístup životního cyklu obsažený v DBFMO kontraktu vyžaduje, aby se všichni relevantní experti (architekti, designéři, právníci, specialisté na rozvody, specialisté na finance, odborníci na vybavení budov) účastnili prací od samého začátku s cílem nalézt nejlepší, cenově nejvýhodnější a k životnímu prostředí nejpřívětivější řešení, směřující k plynulému užívání a údržbě budovy. Tato metodika práce stimuluje nejen kreativitu a inovativní myšlenky, ale ve srovnání s tradičními formami zadávání zakázek také umožňuje snížení konečné ceny za celkové období kontraktu. V případě PPP projektů nezískávají zakázky cenově nejnižší nabídky, ale skupina s nejefektivnějšími řešeními, jež za dané finance nabízí nejvyšší hodnotu.

Příkladný přístup k udržitelnému rozvoji
„Návrh zahrnuje řadu inovací vztahujících se k redukci materiálů, ke snížení cen za energie a k udržitelnějšímu pracovnímu prostředí. Představuje zcela integrované, inteligentní architektonické řešení směřující k trvale udržitelnému rozvoji.“
Ben van Berkel

Realizace představuje jednu z evropských předních nových velkých kancelářských budov zohledňujících principy trvale udržitelného rozvoje. Zadání národního stavebního úřadu požadovalo budovu schopnou vyhovět požadavkům budoucnosti, jež skloubí flexibilitu s principy udržitelnosti a bude esteticky střízlivá. Architektonickou odpovědí na uvedené zadání bylo usilování o mnohostranné porozumění konceptu udržitelnosti, včetně spotřeby energie a materiálů, stejně jako zohlednění sociálních faktorů či životního prostředí. Udržitelnost se tak manifestuje redukcí spotřeby energie (energetické služby se zárukou / metoda EPC 0,74), stejně jako podstatným snížením spotřeby materiálů. Díky snížení výšky podlaží z 3,6 m na 3,3 m se celková výška stavby snížila o 7,5 m – což také omezilo dopad stavby na své okolí. Jak uvnitř tak venku architektura generuje bio-klima, z něhož profitují lidé i místní fauna a flóra.

kráceno redakcí

Autorský tým:

UNStudio, architektura a interiér
Studio Linse, interiér
Arup, konstrukce, instalace
Lodewijk Baljon, krajinářské zásahy
Buro van Baar, komunikace
YNNO, interní logistika

Poradci:

DGMR, akustika
EFPC, požární bezpečnost
Ingenieursbureau Wassenaar, prefabrikovaná konstrukce
BTS Bouwkundig Tekenburo Sneek, výkresy
ISS Nederland B.V, údržba
Peutz, environmentální technologie
WUR (Wageningen University & Research centre), ekologie
Strukton Bouw en Vastgoed, management a ceny
Strukton Betonbouw, výstavba
Strukton WorkSphere, instalace, infrastruktura
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od UNStudio