Administrativní budova Tipsport

Administrativní budova Tipsport
Adresa: Politických vězňů 156, Beroun, Česká republika
Projekt:2004-05
Realizace:2005-06


Novostavba administrativní budovy pro společnost Tipsport je realizována v těsné návaznosti na historické centrum města Berouna. Prostor pro nový objekt byl vymezen prolukou mezi stávající budouvou Tipsportu a novorenesanční Duslovou vilou (autor Antonín Wiehl). Na stávající budovu novostavba navazuje a také je na ní provozně napojena. Jižní hranici pozemku tvoří původní středověké městské opevnění. Území do kterého stavba zasahuje bylo v minulosti v prostoru parkánu, příkopu a valu.
Návrh novostavby je koncipován tak, aby nedošlo k potlačení architektonického působení Duslovy vily. Tento záměr byl povýšen na jednu ze základních vstupních podmínek návrhu.
Architektonické řešení novostavby používá jednoznačné a jednoduché geometrické formy. Z pohledů z ulice Politických vězňů se nejvíce uplatňují dva příčně orientované hmotové kvádry, které v úrovni druhého nadzemního podlaží předstupují uliční čáru vytýčenou prvním nadzemním podlažím. Třetí nadzemní podlaží je z pohledu z ulice Politických vězňů potlačeno ustoupením směrem do objektu.
Od stávajícího objektu je novostavba odsazena ustupující transparentní konstrukcí schodiště. V přímé návaznosti na stávající objekt je realizována stěna z pohledového betonu, která je rovnoběžná se štítovou stěnou stávajícího objektu.
V jižním pohledu (směr k hradbám) se opět uplatňují dva příčné kvádry, čelní strana kvádrů je prosklenná. Ostaní plochy jižní fasády jsou, z důvodu sjednocení plochy, překryté vnějšími horizontálními stínícími lamelami. V tomto pohledu se také výrazně uplatňuje vzrostlý stávající strom, který nebyl ostraněn.
Objekt je realizován jako administrativní budova ve vysokém standartu s vysokými požadavky na veškeré profese.
Nosná konstrukce objektu je železobetonová monolitická, stěnová. Založení je provedeno na pilotách. Materiálové řešení exteriéru stavby: Obklad fasády z kamenných desek těšínského pískovce. Ostatní pevné plochy fasády z pohledového betonu. Výplně otvorů a prosklenné části fasády z fasádního systému z hliníkových profilů, v kombinaci s terčovým zasklením.
11 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
reliefy
nightporter
23.04.06 11:59
"Návrh novostavby
Kočkatra
24.04.06 11:16
No jo, to se opravdu nepovedlo.
Richard Zatloukal
24.04.06 04:59
Beroun Tipsport
Jiří Šimon
18.05.06 09:57
zobrazit všechny komentáře