Administrativní a provozní zázemí společnosti LANIK

Administrativní a provozní zázemí společnosti LANIK
Spolupráce:Michal Hořelka, Daniel Chocholatý
Zahradní úpravy: Klára Stachová
Interiérová zeleň: Tamás Vígh
Adresa: Průmyslová, Boskovice, Česká republika
Investor:LANIK s.r.o.
Realizace:2018-20
Užitná plocha:3000 m2


Fotografie: Viktor Mácha
Investor představuje českou technologickou společnost, působící po celém světě jako výrobce a dodavatel keramických pěnových filtrů, které se používají ve slévárenství, v prvovýrobě hliníku, v petrochemickém a potravinářském průmyslu a také k dekoračním účelům. Areál společnosti leží v severovýchodní části Boskovic v průmyslové zóně mezi ulicemi Průmyslová a Chrudichromská.

Projekt řeší transformaci původního administrativního a provozního zázemí přistavěného k hlavní výrobní hale. Původní objem kancelářského přístavku byl doplněn o novou vrstvu nástaveb a přístaveb, tak aby byl využit půdorysný prostor před výrobní halou. V čele přestavěného původního objektu je v dominantní pozici umístěn nový objekt ředitelství společnosti s centrálním vstupem. Záměrem investora bylo kromě rozšíření kapacit také vytvoření kultivovaného vzhledu vstupního průčelí výrobního areálu.

Novostavba ředitelství je navržena jako vstupní reprezentativní objekt a nové sídlo společnosti. Stavba tvoří novou vstupní dominantu areálu a prezentuje aktuální tvář společnosti. Čelní fasáda je zvýrazněna vykonzolovaným objemem zasedací místnosti s celoprosklenou zastíněnou plochou. Konzola zároveň tvoří přirozenou ochranu vstupu před povětrnostními vlivy. Na fasádě je použita ručně broušená omítka tmavé barvy v kombinaci s prosklenými plochami, doplněná stínícími lamelami. Vnitřnímu prostoru dvoupodlažního atria završeného světlíkem dominuje dvouramenné konzolové schodiště se subtilním lankovým zábradlím. V interiéru se uplatňuje pohledový beton a cementové stěrky doplněné masívním dřevem a přírodními prvky. Použit byl typový nábytek od místních firem doplněný atypickou výrobou "in house", investor si sám dodal recepční pult osazený aktivními panely z pěnové keramiky s fotoaktivním povlakem ve funkci interiérové čističky vzduchu.

Přestavba a dostavba původního administrativního traktu přistavěného k výrobní hale vytváří navazující objekt s kancelářemi, laboratořemi a technickým zázemím výroby. Zděné průčelí s okny zůstalo zachováno, před fasádou je v odstupu předsazena vegetační předstěna pro popínavé rostliny. Atika je nadezděna na jednotnou výškovou úroveň a objekt doplňuje nadstavba obložená horizontálními lamelami. Únikové schodiště stojí samostatně vně objektu. Dispozičně objekt funguje jako moderní kancelářská budova s oddělenými kancelářemi navazujícími na společnou multifunkční komunikaci se sdíleným provozním zázemím. Obslužné kancelářské prostory jsou situovány směrem ke stávající výrobní hale do prostoru bez denního osvětlení. Provoz jídelny a šaten tvoří ustoupené poslední podlaží objektu a je přímo přístupný ocelovou lávkou z přilehlého parkoviště. Interiéry jsou zařízeny střídměji než v nové vstupní budově, dominují bílá a šedá barva doplněná o černé akcenty zámečnických konstrukcí. Do prostoru závodní jídelny byl vyvinut akustický modulový podhled využívající pěnokeramických panelů vlastní výroby. V rámci kanceláří bylo využito prosklených akustických příček modulového charakteru s možností pozdějších přestaveb v závislosti na rozvoji firmy.

Pro vytápění, ohřev vody a chlazení je využit teplovodní systém s akumulací tepla získaného z výrobních technologií. Větrání celého objektu zajišťuje systém řízené VZT.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Eduard Štěrbák