Národní centrum zahradní kultury

Zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži

Národní centrum zahradní kultury
Spolupráce:Radek Štefka, Marie Veselá (stavební řešení), Martin Daněk (3D model), Radomír Veselý (statické řešení), Zdeněk Sendler, Radka Táborová (zahradní úpravy)
Adresa: Sněmovní náměstí 1, Kroměříž, Česká republika
Investor:Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroměříži
Projekt:2009-10
Realizace:2011-12
Zastavěná plocha:803 m2
Obestavěný prostor:3393 m3
Náklady:20 000 000 CZK


Autoři generelu obnovy a zadání projektu NCZK - Petr Všetečka, Robert Václavík - TRANSAT architekti
Foto: © Tomáš Malý
Areál Podzámecké zahrady kroměřížského zámku, památka UNESCO; zahradnictví se nachází v jihozápadní části zahrady na místě původních objektů ze 70.let minulého století.
Výstavba nového provozního a skladovacího zázemí zahrady nahrazuje původní staticky narušené objekty, plocha vzniklá prostorovou redukcí zahradnického provozu je přičleněna k návštěvnické části zahrady.
Jedná o současnou interpretaci tématu hospodářského dvora, jako reakce na roztříštěnost přilehlé zástavby se jevilo žádoucí vystavět jednoduchý celistvý areál přiměřeného měřítka způsobem, který je pro celkovou atmosféru zámeckého areálu akceptovatelný. V souladu s daným půdorysným konceptem zadání byla zvolena kompozice tří jednoduchých staveb obklopujících centrální dvůr a umístěných ve směrech odpovídajících postupně rostlému „měkkému“ charakteru místa. Jednotlivé stavby svým provedením detailů přiznávají dobu vzniku, současně ale jejich archaický tvar a lapidární konstrukce vytváří atmosféru hospodářských staveb dob minulých. Na západní straně je umístěn objekt skladů, naproti leží objekt pro garážování zahradní techniky a uprostřed kompozice se nachází budova zázemí zaměstnanců.
Při volbě modřínového dřeva jako hlavního materiálu fasád bylo zohledněno přirozené stárnutí materiálu, konečným stavem je zoxidovaná a vypršená textura dřeva, objekty se tak stanou organickou součástí staré zámecké zahrady. Myšlenka prorůstání nového a starého se realizuje v rámci areálu prostřednictvím využití starých litinových lamp a původní kamenné dlažby přímo v kontaktu s novostavbami.
Objekty jsou navrženy jako lehké zateplené (objekt zázemí zaměstnaců) a nezateplené dřevostavby (garáže a sklady), konstrukční systém všech tří staveb vychází ze základního modulu plných vazeb 3,3 metru, tento rozměr je dále členěn na třetiny a zdůrazněn šikmými prvky v čelních fasádách přízemních objektů. Přiznané nosné části jsou navrženy a provedeny jako klasická tesařská krovová konstrukce krovu s čepovanými a šroubovanými spoji, v zateplené dvoupodlažní části je použita rámová konstrukce zavětrovaná plošnými obklady. Založení objektů je navrženo na betonových pasech; část objektů je založena na pilotách, poněvadž po nimi procházejí velkoprůměrové kanalizační sběrače.
8 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Statek
Winter
06.12.12 12:15
Krása.. i se zkoseným rohem.. ;-)
Pavrak
06.12.12 11:41
Gratulace
Pavel Nasadil
07.12.12 12:20
NCZK Kroměříž
S. Kuchovský
08.12.12 04:39
to S.K.
Pavel Nasadil
11.12.12 11:45
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architekti DRNH