Adaptace Zemědělského muzea

Adaptace Zemědělského muzea
Autor: Jan Víšek
Adresa: Kinského Zahrada, Malá Strana, Praha, Česká republika
Realizace:1922-1923


Po několika návrzích, které Víšek na počátku 20. let vypracoval společně se svým učitelem Theodorem Petříkem, samostatných soutěžních návrzích a spolupráci se stavitelem Karlem Tomáškem na tzv. Legionářském domu v Doubravce u Plzně, realizoval mladý Jan Víšek přestavbu Zemědělského muzea. Tato puristická přestavba, kterou tehdy veřejnost přijala velnmi chladně, přinesla Víškovi mezinárodní ohlas, byla publikována mj. Theo van Doesburgem (mimochodem v dobovém časopisu Stavba byl text Theo van Doesburga Nová holandská architektura doprovázen právě obrázky této Víškovy adaptace).

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Víšek