21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa

21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa
Muzeum současného umění v Kanazawě představuje model muzea pro 21. století, které se zaměřuje na dva základní aspekty. Pvním je propojení prostorového uspořádání muzea s jeho programem. Výsledkem čtyř let spolupráce architektů a „muzejníků“ je model, který přesahuje rámec běžného muzea. Prostory různého tvaru a velikosti jsou roztroušeny v kruhu na základě decentralistického konceptu uspořádání prostoru. Toto řešení umožňuje návštěvníkům zvolit si vlastní, individuální způsob prohlídky, což povzbuzuje jeho povědomí. Druhým aspektem je „iniciátor“. V minulosti to byl kurátor coby odborník na umění, kdo určoval hodnotu umění a rozhodoval o sbírkách. Muzeum v Kanazawě pracuje s programem, v němž se iniciátory stávají sami návštěvníci.

Architektura
Muzeum se nachází v centru Kazanawy, na spojnici důležitých městských funkcí. Je navrženo na půdorysu kruhu o průměru 112,5 m. Nemá přední ani zadní stranu, působí ve všech směrech stejně a je rovněž přístupné z několika různých stran. Toto schéma umožňuje i při značném rozsahu expozice udržet relativně malý objem budovy.
Muzeum obsahuje vedle výstavních prostor i další funkce jako je knihovna, přednáškový sál, dětský koutek. Veřejné a výstavní prostory jsou organizovány ve vztahu k okolním plochám. Výstavní prostor je rozčleněn do několika galerií, které jsou vetknuty v prostorách veřejných a komunikačních. Každá z galerií má různou velikost, výšku a světelné podmínky, což umožňuje velmi flexibilní užívání, které je v kontrastu s konvenčními řešeními výstavních prostor. Muzeum je velmi transparentní a staví se proti zastaralé představě muzea coby velké, introverní masy. Čtyři celoprosklená atria, každé řešené v rozdílném duchu, poskytují dostatek přirozeného osvětlení vnitřních prostor a představují plynulou hranici mezi veřejnou a muzejní zónou.
Yuya Morávková, 2004
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SANAA