Biografie
Italský pozdně renesanční architekt a teoretik architektury Andrea Palladio, narozený 30. listopadu 1508 v Padově, je často považován za nejvlivnější osobnost v historii západní architektury. Palladio si vytvořil vlastní styl a stal se inspirátorem takzvaného palladianismusu, architektonického směru, který svou střízlivostí tvořil protipól barokní architektury.
Narodil se jako Andrea di Pietro della Gondola - Andrea Palladio bylo jeho umělecké jméno - v rodině mlynáře. Ve Vicenze se vyučil kameníkem, ale kamenickou práci záhy zaměnil za bedlivé studium antických památek a traktátů o architektuře. Ve Vicenze a jejím okolí také realizoval své nejslavnější stavby - městské a příměstské paláce a vily, budovy s vyváženou kompozicí, reprezentativní, ale zároveň pohodlné a souznějící s městem i s krajinou. Staveb jiných než soukromých po něm zůstalo málo - například radnice, tržnice a divadlo ve Vicenze či obdivuhodné chrámy San Giorgio Maggiore a Il Redentore v Benátkách. Architekturou se zabýval také teoreticky, vydal kupříkladu průvodce po starých antických památkách Říma a svoje Čtyři knihy o architektuře.
Zemřel v nedožitých 72 letech 19. srpna 1580 v Maseru nedaleko Trevisa.

Realizace a projekty