Dryák

Alois Dryák

*24. 2. 1872Olšany u Slaného, Česká republika
6. 6. 1932Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Alois Dryák se narodil 24. 2.1872 v Olšanech u Slaného. Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1889-95), zde žákem a později spolupracovníkem prof. B. Ohmanna. Od roku 1898 učitelem kreslení na odborné škole zlatnické v Praze, v letech 1903-18 učí na Uměleckoprůmyslové škole, poté pracuje jako samostatný architekt.
Častá spolupráce se sochaři, zvláště se Stanislavem Suchardou. Úspěšně se zúčastňuje řady architektonických soutěží sám či s B. Bendelmayerem. Umírá 6.6.1932 v Praze.
A. Dryák byl mimořádně schopným výtvarníkem - architektem a dekoratérem, pokračovatelem díla B. Ohmanna. Patřil k virtuózním představitelům secese v Čechách, např. jeho hotel Evropa na Václavském nám. lze řadit bezesporu k našim nejlepším secesním stavbám. Veřejnosti možná není příliš známo, že je též autorem architektonického řešení slavných pražských pomníků sv. Václava a Fr. Palackého. V jeho stavbách se objevovaly i reminiscence na další historické slohy, zejména barok a klasicismus. V Dryákových posledních modernistických budovách se projevil jeho konzervativní názor, kompoziční řešení však bylo vždy na vysoké výtvarné úrovni.
Ing.arch. Kamil Dvořák, Dr.Sc.

Realizace a projekty

Hlavní díla
soutěžní návrh na fontánu před Rudolfinum v Praze (1897, sochař St. Sucharda) - nerealizováno,
výzdoba Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Královské oboře (1898) ,
hotel Central v Hybernské ul. č. 10, čp. 1001, v Praze (1898-1900, spolu s B. Ohmannem a B. Bendeimayerem),
vlastní rodinný dům v Hviezdoslavově ul. čp. 1039 v Praze-Vinohradech (1899),
secesní reálné gymnázium v Kladně (1905),
secesní hotel Garni, dnes hotel Meran, Václavské nám. č. 27, čp. 825, v Praze (1903-1905),
architektonické řešení pomníku F. Palackého na předmostí Palackého mostu v Praze (1905-07. sochaři St. Sucharda a J. Mařatka),
architektonické řešení pomníku sv. Václava na Václavském nám. v Praze (realizace 1912-13, sochař J. V. Myslbek, ornamentální výzdoba C. Klouček),
novoklasicistní bytový dům v ul. Na Valech č. 16 v Praze-Hradčanech (1912-13) úpravy sokolského sletiště v Praze (1912, 1920), posléze Strahovského stadiónu (1932),
kancelářský a bytový dům, později sídlo policie, Na Perštýně č. 11, čp. 347, v Praze, roh Bartolomějské ul. (1919-22),
Radiopalác na Vinohradské třídě č. 40 a 42, čp. 1790, v Praze (1922-25),
budova tiskové agentury Orbis na Vinohradské tř. č. 46, čp. 1896, v Praze (1925-26),
záložna v Křivoklátě (1925) býv. palác Čs. tabákové režie později ministerstev, Slezská úl. č. 9, čp. 2000, Praha-Vinohrady (1926-28),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně-Veveří (1927-33),
architektonické řešení pomníku padlých v 1. sv. válce v ul. Pod Hradbami v Praze-Dejvicích (1928, sochař J. Franěk a B. Kafka),
vily v ul. Na Hanspaulce č. 9, čp. 1377, a 6. 29, čp. 1000, v Praze-Dejvicích (1929-31),
býv. vršovická sokolovna v Praze, Vršovické nám. č. 2, čp. 111 (1930, s B. Hypšmanem),
tiskárenská dvorní budova v Ostrovní ul, č. 30, čp. 126, v Praze-Novém Městě (1930) ,
obytný a kancelářský dům s tiskárnou v Opatovické ul. č. 26, čp. 154, v Praze-Novém Městě (1932-39, s J.Mayerem).,