Dryák

Alois Dryák

*24. 2. 1872 - Olšany u Slaného, Czech Republic
6. 6. 1932 - Prague, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Alois Dryák se narodil 24. 2.1872 v Olšanech u Slaného. Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1889-95), zde žákem a později spolupracovníkem prof. B. Ohmanna. Od roku 1898 učitelem kreslení na odborné škole zlatnické v Praze, v letech 1903-18 učí na Uměleckoprůmyslové škole, poté pracuje jako samostatný architekt.
Častá spolupráce se sochaři, zvláště se Stanislavem Suchardou. Úspěšně se zúčastňuje řady architektonických soutěží sám či s B. Bendelmayerem. Umírá 6.6.1932 v Praze.
A. Dryák byl mimořádně schopným výtvarníkem - architektem a dekoratérem, pokračovatelem díla B. Ohmanna. Patřil k virtuózním představitelům secese v Čechách, např. jeho hotel Evropa na Václavském nám. lze řadit bezesporu k našim nejlepším secesním stavbám. Veřejnosti možná není příliš známo, že je též autorem architektonického řešení slavných pražských pomníků sv. Václava a Fr. Palackého. V jeho stavbách se objevovaly i reminiscence na další historické slohy, zejména barok a klasicismus. V Dryákových posledních modernistických budovách se projevil jeho konzervativní názor, kompoziční řešení však bylo vždy na vysoké výtvarné úrovni.
Ing.arch. Kamil Dvořák, Dr.Sc.

Realizations and projects

Hlavní díla
soutěžní návrh na fontánu před Rudolfinum v Praze (1897, sochař St. Sucharda) - nerealizováno,
výzdoba Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Královské oboře (1898) ,
hotel Central v Hybernské ul. č. 10, čp. 1001, v Praze (1898-1900, spolu s B. Ohmannem a B. Bendeimayerem),
vlastní rodinný dům v Hviezdoslavově ul. čp. 1039 v Praze-Vinohradech (1899),
secesní reálné gymnázium v Kladně (1905),
secesní hotel Garni, dnes hotel Meran, Václavské nám. č. 27, čp. 825, v Praze (1903-1905),
architektonické řešení pomníku F. Palackého na předmostí Palackého mostu v Praze (1905-07. sochaři St. Sucharda a J. Mařatka),
architektonické řešení pomníku sv. Václava na Václavském nám. v Praze (realizace 1912-13, sochař J. V. Myslbek, ornamentální výzdoba C. Klouček),
novoklasicistní bytový dům v ul. Na Valech č. 16 v Praze-Hradčanech (1912-13) úpravy sokolského sletiště v Praze (1912, 1920), posléze Strahovského stadiónu (1932),
kancelářský a bytový dům, později sídlo policie, Na Perštýně č. 11, čp. 347, v Praze, roh Bartolomějské ul. (1919-22),
Radiopalác na Vinohradské třídě č. 40 a 42, čp. 1790, v Praze (1922-25),
budova tiskové agentury Orbis na Vinohradské tř. č. 46, čp. 1896, v Praze (1925-26),
záložna v Křivoklátě (1925) býv. palác Čs. tabákové režie později ministerstev, Slezská úl. č. 9, čp. 2000, Praha-Vinohrady (1926-28),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně-Veveří (1927-33),
architektonické řešení pomníku padlých v 1. sv. válce v ul. Pod Hradbami v Praze-Dejvicích (1928, sochař J. Franěk a B. Kafka),
vily v ul. Na Hanspaulce č. 9, čp. 1377, a 6. 29, čp. 1000, v Praze-Dejvicích (1929-31),
býv. vršovická sokolovna v Praze, Vršovické nám. č. 2, čp. 111 (1930, s B. Hypšmanem),
tiskárenská dvorní budova v Ostrovní ul, č. 30, čp. 126, v Praze-Novém Městě (1930) ,
obytný a kancelářský dům s tiskárnou v Opatovické ul. č. 26, čp. 154, v Praze-Novém Městě (1932-39, s J.Mayerem).,