Neumann

Alfred Neumann

*26. 1. 1900
23. 10. 1968Québec, Kanada
Hlavní obrázek
Biografie
Alfred Neumann začínal v 60. letech 20. století v Izraeli a jeho navýsost originální architektura stála stranou kánonu tzv. mezinárodního stylu tehdejší doby: vyhnul se funkcionalistickému a ortogonálnímu výrazu a rozhodl se pro geometrii mnohostěnů, u níž se tradiční architektonické zásady prolínají s novými výrazovými způsoby.