Nováková

Zdenka Marie Nováková

*20. 11. 1939Jičín, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Doc. Ing. arch. Zdenka Marie Nováková, CSc. absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze u profesora Ing. arch. Františka Cubra v r. 1963.
1963-66 pracovala v atelieru K. Pragera v Krajském projektovém ústavu v Praze.
1966 v konkurzu byla přijata na Fakultu architektury ČVUT v Praze jako asistentka prof. F. Cubra.
S ním v r. 1968 přestoupila na pražskou Akademii výtvarných umění a dlouhodobě s ním spolupracovala v pedagogické i tvůrčí práci.
Na AVU působila do r. 1990. V r. 1980 zde habilitovala jako docentka teoretickou prací "Výtvarné dílo v soudobé tvorbě prostředí". K problematice výtvarných aspektů v architektonické tvorbě se později vrací v disertační práci "Umělecká syntéza v současné české interierové tvorbě", odevzdané a obhájené na Fakultě architektury ČVUT (1990-1994).
V létech 1991-1996 působila jako vedoucí katedry architektury na Soukromé škole uměleckého designu v Praze.
Od r. 1997 pokračuje v pedagogické práci jako docentka na katedře architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Zastávala řadu odborných funkcí v oblasti architektury a umění. Zastupovala Českou republiku na mezinárodních sympoziích architektů (v Lipsku 1983, v Havaně 1988, v Praze 1989). Nyní spolupracuje s Nadací Livie a Václava Klausových.
Je členkou České komory architektů, Obce architektů, Asociace interierových architektů, Unie výtvarných umělců. Klubu za starou Prahu. Zúčastnila se řady prestižních výstav v rámci kolektivů AVU, SČA, ČFVU, ČKA, AIA.

Je autorkou řady významných realizovaných architektonických návrhů, z nichž realizace interieru přesunutého gotického chrámu v Mostě se stálou expozicí starého umění získala dvě mezinárodní uznání a domácí cenu Ministra kultury ČSR.
Je zastoupena v Mezinárodním archivu žen - architektek ve Virginii, U.S.A., v archivu architektury Národní galerie v Praze, v lexikonu Architektura a výtvarné umění E.A. Seemann v Lipsku, v publikacích Kdo je kdo - architektura (2000, 2003), ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 a v odborné literatuře.
Kromě architektonické tvorby se věnuje tvorbě malířské-malířskou tvorbou je zastoupena v předních galeriích a sbírkách České a Slovenské republiky i v zahraničí.
Za uměleckou činnost jí byla odevzdána v r. 2002 Cena Masarykovy akademie umění a téhož roku Evropská medaile Franze Kafky.
Architektonické práce (výběr z realizací):
Soubor budov zahraničního obchodu Chemapol - Investa v Praze 10 (spol. ing Šestáková), projekt stavby 1966-67, realizace 1967-1970
Projekt souboru interierů a exterierů téže stavby a návrh výtvarné spolupráce 1968-69, realizace 1969-71
Výstava českého plakátu 1890-1914 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze - návrh výtvarného prostorového řešení, 1969-70, realizace 1971 (autor scénáře PhDr T. Vlček)
Interiery hotelu Sport v Jičíně, 1970-73
Galerie výtvarného umění v prostorech zámku Bruntál (s F. Cubrem), 1970-72
Interier restaurace Lukulus v pražském Mánesu (s F.Cubrem), 1970
Památník českého státu v románské Rotundě na hoře Říp - architektonický soutěžní návrh 1973-4, projekt 1974-75, realizace 1975-1979 (sochařská spolupráce St. Hanzík)
Rodinné domy v Praze 5, U Mrázovky (1968-72), v Praze 4 (1974-77), ve Velkých Hamrech (1977-78)
Stálá expozice sbírky starého českého umění Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Pražský hrad - spolupráce s F. Cubrem, 1969-1976
dokončení expozičního celku, jeho proměny a nové instalace, 1976-1986
Rekonstrukce souboru interierů Čsl. velvyslanectví v Moskvě (se Zd. Pokorným), 1978
Stálá expozice severočeského umění 14. - 18. stol. v interieru přesunutého gotického kostela v Mostě - scénář expozice a návrh výtvarného prostorového řešení interieru 1983, projekt 1983-85, realizace 1985-1988
Kaple Premonstrátů, Strahovský klášter v Praze - návrh a realizace interieru a mobiliáře, 1991-1993, studie řešení klášterní obrazárny, 1993
Rodinné domy v Praze 13, 1996-2003
Rekonstrukce vstupních a společenských interierů Paláce v Kodaňské v Praze (autorská spolupráce), 2003-04

Nerealizované projekty (výběr)
Soutěž na budovu Energetiky v Praze 10, 1964 - 1. cena (s D. Šestákovou)
Úvodní projekt Budovy Energetiky v Praze 10 (s D. Šestákovou), 1965
Ověřovací studie prostorového řešení interierů čs. účasti na EXPO Montreal 1967 (spolupráce s F. Cubrem, Zd. Pokorným, J. Hrubým)
Soutěž na památník českého státu v románské rotundě na hoře Říp - 1. cena, 1973-74 (sochařská účast St. Hanzík)
Studie rozšíření Vyšehradského hřbitova v Praze a rehabilitace Slavína, 1973
Studie rehabilitace a dořešení Olšanských hřbitovů v Praze, 1974 - 75
Projekt studijních depozitářů Slovenského národního muzea v prostorech hradu Červený kameň, 1975
Projekt interieru vinárny v románských prostorech hradu v Roudnici n. L., 1977-78
Studie rehabilitace Národní kulturní památky Říp - řešení krajinného interieru, 1979-80
Studie nové budovy Národní galerie v Praze na Letné (se St.Pickem a St.Švecem), 1977
Interier restaurace Československého velvyslanectví v Moskvě (se Zd. Pokorným), 1978-79
Studie úprav Šternberského paláce pro sbírky Národní galerie, 1978-80
Projekt rekonstrukce Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a řešení souboru interierů pro expozice a společenské účely, 1978-1990
Studie řešení centrálního náměstí v Praze-Vršovicích s umístěním nové budovy Chemapolu, 1988
Studie rekonstrukce budovy Karlovy univerzity v Praze pro FVLUK, 1988
Obrazárna Pražského hradu - projekt rekonstrukce a úprav expozice, 1990-92
Hotel Bellevue na pražském nábřeží - projekt rekonstrukce a řešení souboru interierů, 1990-91
Studie obytných souborů a bytových staveb, 1995-2001
Studie rekonstrukce a dostavby souboru budov Městského úřadu v Jičíně, 2005

Architektonické soutěže (výběr)
1. cena ve veřejné anonymní soutěži na budovu Energetiky v Praze 10 (s ing Šestákovou), 1964
1. cena ve veřejné anonymní soutěži na architektonické řešení interieru románské rotundy na hoře Říp jako památník českého státu (sochařská spol. St. Hanzík), 1974
1. místo v kategorii veřejných interierů bienále Interior Design lnternational Award, Londýn (1989) a Diplom mezinárodního shromáždění architektů v Praze (1989) za řešení interieru přesunutého gotického kostela v Mostě pro galerijní a koncertní účely

Ocenění
Cena Ministra kultury ČSR, 1988
Evropská medaile Franze Kafky, 2002
Cena Masarykovy akademie umění, 2002

Teoretické práce (publikační činnost)
Řada statí k návrhům a realizacím interierů a výstav (Architektura ČSR 4/1972, 4/1974, 6/1974, 8/1975, l/1976, 9-10/1976)
K typologii výtvarného díla v soudobé tvorbě prostředí (Architektura ČSR II/1978)
K typologii galerií (Architektura ČSR III/1978)
Perspektiva ve výtvarné praxi (skripta Akademie výtvarných umění, 1980)
Jednota výrazu prostředí. Detail. (Knižnice časopisu Domov, Obývací pokoj, SNTL 1988)
Československá architektura interierů (hlavní referát na sympoziu v Havaně, 1988)
Galerie umění v interieru gotického chrámu (referát pro mezinárodní shromáždění architektů v Praze, 1989)
Současná česká interierová tvorba (scénář a katalog k výstavě v galerii J. Fragnera v Praze, 1989-1990)
Umělecká syntéza v současné české interierové tvorbě (disertační práce, 1990)
František Cubr, (medailon, Architekt 18/1996 s. 46)
Výtvarné dílo v architektonických koncepcích (skripta, ČVUT, 2001)
K rehabilitaci souboru budov Chemapol - Investa v Praze 10 (autorský spis, 1995, 2003)
Na křídlech 60. let - text pro publikaci Katedry dějin architektury Fakulty architektury ČVUT, 2005
František Cubr a žáci, koncepce výstavy a odborná příprava katalogu, (Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 2007)

Zastoupení v literatuře
Vl. Karfík: Administratívne budovy (vyd. ALFA, Bratislava, 1975)
E. Poche a kol.: Praha našeho věku (nakl. Panorama, Praha, 1978)
J. Pechar: Československá architektura (nakl. Odeon, Praha 1979)
J. Šetlík: Staroslavná rotunda na hoře Říp (Bulletin 12/79, Ministerstva výstavby a techniky)
Katalog k výstavě pedagogů Akademie výtvarných umění v pražském Karolinu, 1979
Katalog k výstavě pedagogů vysokých škol výtvarně uměleckého směru, Bratislava, 1980
M. Benešová: Památník českého státu (Architektura ČSR 3/1980, Praha)
D. Kuzma: K výstave tvorby Z. M. Novákovej (Projekt 10/84, Bratislava)
Interior Design Award (Interior Design 7, 1989, Londýn)
E. Jáchimová: Interier gotického chrámu adaptovaný pre expozíciu výtvarného umenia (Projekt 7 - 8/89, Bratislava)
L. Žižková: Nové poslání mosteckého chrámu (Domov 2/90, SNTL Praha)
J. T. Kotalík, průvodní text katalogu k výstavě tvorby Z. M. Novákové (OGVU Most, 1989)
Katalog výstavy Současná česká interierová tvorba v Galerii J. Fragnera, 1990
Kolektiv Obce architektů: Česká architektura 1945-1995, Praha, 1995
B. Hackl: Z. M. Nováková, medailon (Expofórum, mezinárodní revue, 10/94, Ostrava)
Kdo je kdo - architektura (Agentura Kdo je kdo, Praha, 2000, 2003)
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2003)
Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků - publikace Katedry dějin architektury FA ČVUT

0 komentářů
přidat komentář