Kreis

Wilhelm Kreis

*17. 3. 1873Eltville am Rhein, Německo
13. 3. 1955Bad Honnef, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Wilhelm Heinrich Kreis byl významný německý architekt působící v 1. pol. 20. století, ředitel umělecko-průmyslobé školy v Düsseldorfu a profesor umělecké akademie v Düsseldorfu a Drážďanech. Se svojí konzervativní tvorbou se uměl prosadit za každého režimu. 1892-94 studoval na Vysoké škole technické v Mnichově, kde jej nejvíce ovlivnil August Thiersch, který zde vyučoval antické umění. 1898 se stal asistentem Paula Wallota na Umělecké akademii v Drážďanech. 1902 se stal profesorem umělecko-průmyslové školy v Drážďanech. 1908 převzal po Peteru Behrensovi vedení umělecko-průmyslové školy v Düsseldorfu. 1915 se jako dobrovolník přihlásil na volnu, kde byl v bitvě na Sommě zraněn, vyznamenán Železným křížem a povýšen na poručíka v záloze. Po 1. sv. válce se stal profesorem na düsseldorfské akademii a 1926 převzal profesorské místo po Heinrichu Tessenowovi na drážďanské akademii. I po převzetí moci národními socialisty si Kreis udržoval výsadní postavení mezi architekty a spolupracoval na projektech s Albertem Speerem. 1938 byl jmenován říšským senátorem pro výtvarná umění. 1940-41 byl rektorem drážďanské akademie. V poslední fázi 2. sv. války se dostal na prestižní listinu “Bohem nadaných“ umělců třetí říše. Po skončení války se v roce 1949 přestěhoval do Bad Honnef poblíž svého synovce Helmuta Arnetze, který se měl stát jeho dědicem. I přes pokročilý věk získal několik prestižních zakázek jako pobočku zemské banky v Dortmundu nebo muzeum zdraví v Kolíně nad Rýnem. Bez ohledu na jeho zapojení do národně-sociální kulturní politiky byl častým hostem odborných diskuzí a dokonce obdržel Velký záslužný kříž Německé spolkové republiky.