Tessenow

Heinrich Tessenow

*7. 4. 1876Rostock, Německo
1. 11. 1950Berlín, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
1892-93 - navštěvoval učitelský ústav v Rostocku
1894-96 - vyučil se v Rostocku tesařem
1896-97 - strávil jeden semestr na stavební škole v Neustadtu a dva semestry v Lipsku
1898-1900 - působil jako asistent na stavbě železniční dráhy v Gdaňsku
1900-01 - studoval tři semestry na Technické škole v Mnichově u Carla Hochedera a Friedricha von Thiersche
1901-02 - spolupracovník Martina Dülfera v Mnichově
1902 - vyučoval na městské stavební škole ve Sternbergu
1904-05 - spolupracovník Paula Schultze-Naumburga v Saaleck
1903 - učitel na městské stavební škole v Lüchow
1905-09 - učitel na uměleckoprůmyslové škole v Trevíru
1910 - asistent Martina Düflera na Vysoké škole technice v Drážďanech
1910 - vstoupil do Svazu německých architektů (BDA) a německého Werkbundu
1913-19 - profesor na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni
1919 - u příležitosti 500. výročí založení univerzity v Rostocku získal čestný doktorát
1920-26 - působil jako profesor na Akademii umění v Drážďanech
1924 - korespondenční člen Sociedad Central de Architectas Buenos Aires
1926 - zakládající člen arch. sdružení Der Ring navazující na hnutí Neues Bauen ve Výmarské republiky
1926-41 - působil jako profesor na Vysoké škole technické v Berlíně-Charlottenburgu a vedl mistrovský ateliér na Akademii výtvarných umění v Berlíně
1929 - u příležitosti stého výročí Vysoké školy technické ve Stuttgartu získal čestný doktorát
1930-31 - přestavba Schinkelovy Nové strážnice v Berlíně na památník obětem 1. sv. války
1936 - částečný úvazek při vedení mistrovského ateliéru na Spolkových školách v Berlíně
1937 - společně s W.Gropiem se stal čestným členem Královského institutu britských architektů (RIBA)
1941 - byl penzionován na Vysoké technické škole v Berlíně-Charlottenburgu
1945 - byl opětovně přijat na Vysokou technickou školu v Berlíně-Charlottenburgu
1945-47 - podílel se na projektech obnovy měst v Meklenbursku a Lubeku
1949 - stal se prvním místopředsedou německého Werkbundu
1950 - stal se členem berlínské Akademie umění a získal čestné členství v Německém svazu architektů (BDA)

Realizace a projekty