VMX Architects založili dvaja partnery: Don Murphy a Leon Teunissen. Don Murphy bol jeden z prvých absolventov Berlage Institutu. Je zodpovedný za architektonickú stránku kancelárie. Leon Teunissen absolvoval technickú univerzitu v Delftu v obore architektúry a stavebného manažmentu. Má na starosti manažment a chod kancelárie.
Kancelária bola založená po získaní prvej ceny v súťaži Europan 3, Den Bosch, 1994. Od toho času pracovala na rôznorodých projektoch. Od dizajnu nábytku, až k návrhu dočasného parkoviska pre bicykle. Čo sa týka veľkosti projektov, sú to jednak rekonštrukcie starších objektov ale aj komplexné návrhy verejných budov, nemocníc, kancelárskych objektov a škôl.

Realizace a projekty