Studievilla

přístavba gymnázia

Studievilla
Adresa: Mercatorplein 2, Den Bosch, Nizozemí
Investor:Mestská samospráva Den Bosch
Projekt:1998 - 2001
Realizace:2001 - 2002
Užitná plocha:4650 m2
Náklady:4 000 000 Euro


Studievilla”  je nová prístavba gymnázia Stedelijk v Den Bosch. V úvodných štádiách návrhu bolo dôležité sa zamyslieť nad tým, ako premietnuť nové formy výučby do už existujúceho konceptu vyučovania. Tak, aby objekt školy bol schopný reagovať na zmenu vyučovacej metodiky v budúcnosti. V návrhu sa uplatnil mix tradičných tried a otvorených priestranstiev pre individuálne hodiny. Po stránke materiálov je škola atraktívna jednak pre učiteľov, tak aj pre žiakov.

Horné poschodie  je vykonzolované 8 metrov nad hlavnými vstupmi pre žiakov a taktiež do prednáškovej sály. Svojím objemom tak formuje prístrešok. Triedy sa nachádzajú na prvom a treťom poschodí pričom mediatéka zaberá celé druhé poschodie. Svojou voľnou dispozíciou sa tak stáva ústredným priestranstvom celej školy. Na treťom poschodí sa taktiež nachádzajú laboratóriá pre biológiu, chémiu a telocvičňa. Najvyššie poschodie je venované administratíve a kabinetom.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VMX Architects