Hampl

Vera Hampl

VERA HAMPL ARCHITECTS s.r.o.

V Pěšinkách 34, 182 00 Praha
(+420) 737 252 016
(+420) 734 417 328
info@vharchitects.com
Hlavní obrázek
Architektka Vera Hampl dosáhla akademického vzdělání v roce 1995 na univerzitě Santa Ursula v Rio de Janeiru v Brazílii absolvováním studia "Architektura a urbanismus". V roce 2008 ukončila postgraduální studium v oboru "Interiérový design".
Arch. Vera Hampl vnáší do svých projektů nádech exotiky a maximálního pohodlí. Často v bytových projektech používá design nábytku dle vlastního návrhu a využívá exotických dřevin, jako jsou Jatobá a Ipe.

"Povinností architekta je poskytnout klientovi unikátní projekt, reflektující jeho osobní potřeby, je v harmonii s jeho vkusem a zohledňuje současné nároky na bydlení se všemi aspekty, jako jsou kombinace moderních a tradičních materiálů, pohodlí, ergonomie, ekologie, praktičnosti s vysokou mírou estetičnosti. Není jednoduché zkombinovat nekonečné množství alternativ. Stejně jako lékař určuje léčbu na základě dokonalé anamnézy a analýzy pacientova stavu, musí architekt dokonale vycítit potřeby klienta a zároveň na základě svých zkušeností, získaných vzděláním a praxí, uspokojit jeho potřeby, transformovat jeho představu do harmonického celku krásy a užitnosti. Krása probouzí emoce, je v tom čehosi nevysvětlitelného, a proti emocím je těžké argumentovat. Proto právě estetická stránka architektonické studie je klíčovým bodem spolupráce zadavatele a architekta."
Arch. Vera Hampl

Architekt jako osoba, vstupující do procesu přetváření představ zadavatele do konkrétní podoby, musí být schopen transformovat běžné potřeby do velikého projektu, čehož nelze dosáhnout bez odhodlání a vytrvalosti. Často je nutno najít rovnováhu mezi funkčností a vzhledem, nicméně je nutno dosáhnout dokonalé užitné hodnoty objektu. Architektonickému ateliéru Casa rio se to daří, jak dokumentuje portfolio jeho zakázek.
Vybrané realizace a projekty
Rekonstrukce lodi Lužnice (2011), Vltava, Česká republika
Rodinný dům (2011), Březiněves, Česká republika
Plovoucí kancelář (2009), Vltava, Česká republika
Architektonicko-výtvarný projekt stálé expozice NTM (2009), Praha, Česká republika
Bytový apartmán (2008), Rio de Janeiro, Brazílie
Globe Bookstore and Cafe (2001), Praha, Česká republika
Bytový apartmán s pracovnou (1999), Praha, Česká republika